D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : japan.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/060900/060960/japan_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Japán oktatás
B e s o r o l á s i   c í m : Japán oktatás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szandra
U t ó n é v : Balázs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : óvoda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiválasztódás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feladat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A Tokugawa korszak ország teljes átalakítása A Meiji korszak (1868-1912) osztályok szerinti elkülönülés amerikai felügyelet Alsó középiskola Felső középiskola Oktatási reformok a II. világháború után Klubfoglalkozások Juku és yobiko Felsőoktatás magánkézben vannak Yobiko roninok "árnyékoktatás" fizetőképesség családi befektetés - fiúk kínai hatás A kezdetek oktatás a 6.-tól a 16. századig Manyoushuu, Kojiki, Nihonshoki Daigaku-ryou: Japán első "egyeteme" óvoda Felkészülés az iskolára "anyai iskola" 6 éves kortól Általános iskola csak körzeti iskolában 6 évig 3 évig még kötelező csak körzeti iskola felvételi nem kötelező 3 évig 4 éves többség magántulajdonban A szamurájok és a főrendűek nevelése tanulás megkövetelése Uradalmi iskolák Sankin-kotai A közrangúak nevelése, oktatása terakoya a sport jelenléte senpai-kohai hierarchia egyenlőtlen felelősség differenciált oktatás? "kiválasztódás" homogén csoportok "elit" tanárok sógunátus iskolái: "Shoheiko" (1630) 280 feudális uradalom (han) Shijuku: magánakadémia egy uradalom egy iskolát (hanko) tartott fent gougaku: "helyi iskolák" ouraimono (olvasókönyv) 1872. modern közoktatás, nyugati minta 8 akadémiai körzet, 32 középiskolai körzet, 210 általános iskolai kerület 1887. Tokiói Egyetem új oktatási törvények (1947) intézményrendszer (amerikai minta) 1950-es évek gazdasági fellendülés - centralizáció Mori Arinori 1886-ban beterjesztette törvényeit (1885-1889 oktatásügyi miniszter) teljes rendszert decentralizálták koedukációs intézmények 6-3-3-4 éves felosztás iskolakötelesség 9 év változások: 1960-as évek drasztikus gazdasági fejlődés - verseny 1900-ban törvény a kötelező iskolába járásról tananyag: kínai klasszikusok magániskolák (kangaku-in) Heian-kor második fele megerősödő bushi réteg Kanazawa Bunkou, Ashikaga Gakkou alapítása (13.sz) buddhista szerzetesek - tanítói feladat (terairi ) első keresztény szerzetesek lokális fejlődés Kamakura korszaktól (1185-1333) (1603-1867) harcosból - hivatalnok tanoncképzés
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: Mérés és értékelés az oktatásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet