D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : termeszetvedelem.jpg
C Í M 
F ő c í m : Környezet- és természetvédelem
B e s o r o l á s i   c í m : Környezet- és természetvédelem
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bernáth
U t ó n é v : Marci
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-09-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Természetvédelem
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : civil társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : környezetszennyezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájalakítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élővilág védelme
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Környezet- és természetvédelem Miért van egyáltalán szükség rá? A fajok természetes kihalása az ember megjelenésével sokkal jobban felgyorsult. A mértéktelen vadászat és halászat miatt az állatállomány jelentősen megfogyatkozott. Sok élőlény pusztulását okozta, hogy nem tudtak alkalmazkodni az új életfeltételekhez. Miben különbözik a környezetvédelem és a természetvédelem? A kettő között van egy kis átfedés, de különböznek. A természetvédelem során elsősorban az élőlényeket védik és élőhelyüket, valamint ez alatt biztosítják a biológiai sokszínűséget. A környezetvédelem során viszont inkább az emberek védik környezetüket. Magyarország Magyarországon 1973 óta vannak nemzeti parkok, ezzel kicsit lemaradva Európa többi részétől, ahol már 1909-ben voltak nemzeti parkok. A Hortobágyi Nemzeti Park Területének nagy része szikes legelő. Jelképévé vált a hortobágyi kilenclyukú híd. Növényvilága gazdag: láthatunk csillagpázsitot (hívják boszorkánykásának és Bermuda-fűnek is), kígyófarkat, egérfarkfüvet, és árvalányhajat. Állatvilágából híres a szürkemarha és a rackajuh. Környezetvédelem Hazánkban elsősorban atomenergiát használnak, ami felhasználásakor nem okoz szennyeződést, viszont a használt fűtőelemek elhelyezését meg kell oldani. A második legnagyobb arányúak a hőerőművek. Ma már sok szennyezéscsökkentő berendezést építettek be, de még mindig nagyon környezetszennyezőek. Néhol szélerőműveket is láthatunk. Ausztria A Donau-Auen Nemzeti Park Az utolsó pillanatban mentették meg 1984-ben attól, hogy gátat építsenek a területén, ami teljesen átformálta volna a látképet. Több száz hektár erdő tűnt volna el, és megszűntek volna a kis szigetek. Így elvesztette volna élőhelyét több, mint 20 fajta emlős és több, mint 80 féle madár. Sikerrel szerveztek tüntetéseket ennek megakadályozására, és így 1996-ban megnyílt a nemzeti park. Áramforrások Kőszén Megújuló energia Olaj Földgáz Vízenergia Biomassza Nap, szél, egyéb Afrika Japán Japánban az első nemzeti parkot már 1873-ban megalapították, csupán 1 évvel azután, hogy 1872-ben megnyitott a világ első nemzeti parkja, a Yellowstone. Az Ueno Park (Ueno Koen) A Kan'ei-ji-i templomokhoz tartozó földeken "alapították". Neve szó szerint azt jelenti: "Ueno Császári Adomány Park". Területén három múzeum, egy hangversenyterem, és egy állatkert található. Valamint sok hajléktalan ember otthona is a park. Tavasszal rengeteg ember látogat oda, megnézni a "hanami"-t. Ez egy hagyományos japán szokás, amikor megcsodálják a japáncseresznye- és japánszilvafák virágait. Környezetvédelem Japánban az energiafelhasználás majdnem felét importált kőolajból nyerik, és csak 4% a megújuló energia aránya. A fukushimai katasztrófa előtt az áramtermelés 23%-át az atomenergia adta, de azóta már alig negyedét adja. A fukushimai katasztrófa számokban: 15 884 ember halt meg a földrengés miatt, és további 1 600 a rossz ideiglenes lakhelyek miatt. Ráadásul az egész katasztrófa előrejelezhető volt.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsille Viki: Környezet- és állatvédelem
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet