D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_politika.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar politikai rendszer
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar politikai rendszer
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Havas
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-09
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-04-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1989 után
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar külpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : rendszerváltás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1990-es évek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : választás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pártprogram
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 21. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Jogállam Parlamentáris kormányforma 1989. okt. 23. - Magyar Köztársaság kikiáltása Választások kimentele kérdéses Fékek és ellensúlyok MDF - SZDSZ paktum Ezek alapján alkotmánymódosítás Az alkotmány Választások Egyfordulós relatív többségi, nincs érvényességi küszöb Két ág: országos pártlista, egyéni választókerületek Győztes töredékszavazat Új választókerületek Külhoniak választójoga (csak országos listára) Nemzetiségi lista Előzményekkel: Kezdjünk is az Rendszerváltás utáni politikiai rendszer Nem semleges Többségi elv, arányos képviselet, győztes mindent visz elve Két fő csoport: arányos rendszer (reprezentáció) többségi rendszer (kormányozhatóság) Relatív többségi formulák: a győztes mindent visz blokkszavazatos rendszer A választási rendszerek általánosságban Kétfordulós Területi listás és többségi "keveréke" Egyéni választókerületek: többségi elv Területi/országos listán: arányos elv Rendszerváltáskor kockázat-minimalizálás 386 mandátum Választási rendszer 2012 A magyar államszervezet főbb szereplői A magyar politikai rendszer - a parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 1868-1914: egy párt (egy kivétel) Horthy-korszak: egy párt Szovjet nyomás (1949-89): egy párt Rendszerváltás Átmenet - gyors pártosodás Megállapodások Hogyan alakult ki a magyar politikai rendszer? 1949-ig történeti alkotmány volt 1946. I. tv. 1949. XX. tv. - szovjet alkotmány 1972. I. tv. - ideológiai módosítás 1987, 1989 1990: SZDSZ-MDF paktum alkotmányba foglalása 2011: az új Alaptörvény Az új Alaptörvény (Egyéb lehetséges kormányformák: elnöki, vegyes, parlamentáris, kancellári) 1. Antall-kormány (MDF): 1990-1993 2. Boross-kormány (MDF): Boross Péter, 1993-1994 3. Horn-kormány (MSZP): Horn Gyula, 1994-1998 4. Az első Orbán-kormány?(Fidesz): 1998-2002 5. Medgyessy-kormány (MSZP) 2002-2004 (lemond) 6. Az első Gyurcsány-kormány (MSZP): 2004-2006 7. A második Gyurcsány-kormány (MSZP): 2006-2009 8. Bajnai-kormány (MSZP): 2009-2010 9. A második Orbán-kormány (Fidesz): 2010-2014 10. A harmadik Orbán-kormány (Fidesz-KDNP): 2014- Magyar kormányok listája a rendszerváltás óta Abszolút többségi formulák: többfordulós választások Vegyes rendszerek: többségi & arányossági elvek Kompenzációs lista Választási rendszer 1990-2012 Az európai parlamenti választások 1979 Közvetlenül választjuk, 5 évre Nincs előírt rendszer az EU-n belül Mo. - arányos rendszer 5%-os küszöb van itt is Önkormányzati választások, önkormányzatok Legfőbb döntéshozó: a közvetlenül választott képviselőtestület Helyi rendeletek, költségvetés Közvetlen, egyfordulós választás Tízezer alatti, feletti, megyei, valamint fővárosi területek megkülönböztetése Népszavazás Közvetlen demokrácia intézménye Népi kezdeményezés: kérdés feltevés Népszavazás: véleménnyilvánítás bizonyos kérdésekben Kormány Országgyűlés Államfő Alkotmánybíróság Bírói szervezet Ombudsman Állami Számvevőszék Költségvetési Tanács Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanács
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Havas Melinda: A dualizmus kora
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 29
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet