D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szulejman.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Szulejmán oszmán szultán
B e s o r o l á s i   c í m : 1. Szulejmán oszmán szultán
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bánki
U t ó n é v : Dóri
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
V I A F I d : 89743257
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szondy György (1500?-1552)
V I A F I d : 121523183
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zrínyi Miklós (1620-1664)
V I A F I d : 52493845
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dobó István (1500?-1572)
V I A F I d : 121367357
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1513-as velencei béke Hatalmas hajóhad a Földközi- tenger nyugati fele 1530: V.Károly a johannitáknak ajándékozza Málta szigetét velencei-török; spanyol-török háborúk 1520: II.Szelim oszmán szultán 1494/95: I. Szulejmán oszmán szultán 1520. szeptember 30. - 1566. szeptember 6. Ifjúkora 1494. november 6. vagy 1495. április 27.-1566. szeptember 6. Trónra lépte, első évei kelet helyett nyugat szövetség I.Ferenc francia királlyal a Habsburg-ok ellen 1521-ben már megtámadta a Habsburgokkal szövetségben lévő Magyarországot Szabács (1521 júl.7., Ahmed pasa), Nándorfehérvár (1521, aug.29., Szulejmán), Zimony (1521, júl. 12.) elfoglalása [magyar-török háborúk, 1521-26]-->nyitott az út nyugat felé 1543 Esztergom 1522, Rodoszi csata A török hódoltság létrejötte 1541- Ismét Magyarországon Kelet biztosítása (a kis János Zsigmond) 1541 augusztus 29- Buda ostroma( Török Bálint elfogása) Wilhelm von Roggendorf Duna-Tisza köze török tartomány Sikertelen Buda visszafolalása (1542)-->újabb hadjárat (1543, Esztergom, Székesfehérvár, Pécs ostroma) Távozása után: Visegrád, Hatvan, Nógrád (pasái által) 1547-béke Ferdinánddal 5 évre 1551- Ferdinánd elfoglalja Erdélyt 1552- újabb háborúk Aug.10-11-palásti csata Elesik Temesvár (Losonczi), Drégely (Szondy György), Kékkő, Gyarmat, Hollókő, Buják, Szolnok Eger ostroma 1562-Ismét béke Magyarországgal (de csak 8 évig) Keleti háborúi az 1530-as években egy időre kelet felé 1533- Ibrahim nagyvezír sikereket él el (Ardsis, Achlath, Tebriz és Bagdad városok) 1548-49: második hadjárat (felperzselt föld taktika, vereség) 3. és egyben utolsó hadjárata: 1553-ban visszafoglalja Erzerumot és átkelt az Eufráteszen (így is vereség) 1555- béke a perzsákkal --> törököké Arménia és a perzsa-öböl bejárata Harc a Balkánért Az utolsó hadjárat 1566- János Zsigmond és Szulejmán Miksa császár ellen A Zrínyi Miklós által páratlan hősiességgel védelmezett vár bevételét Szulejmán már nem élte meg. 1566. szeptember 6-án az ostromlott vár falai alatt betegségben meghalt Emlékezete Turan Oflazoglu: Nagy Szulejmán szultán Muhteşem Yüzyil (Csodálatos évszázad, Szulejmán) Szulejmán: Halit Ergenç Hürrem: Meryem Uzerli, Vahide Perçin Ayşe Hafsa szultána:Nebahat Çehre Pargali Ibrahim pasa: Okan Yalabik Mahidevran szultána: Nur Aysan Hatice szultána: Selma Ergeç 1552 1566 Európa: A NAGY, a DICSŐSÉGES Muszlim világ: al-Kanuni (a TÖRVÉNYHOZÓ) Oszmán-ház Trabzon, Szigetvár I. Szelim, Ayşe Hafsa szultána Több ágyasától született gyermeke, ám egyedüli törvényes házastásra Hürrem szultána volt Musztafa herceg(M.) Mehmed herceg (H.) Mihrimah szultána(H.) Abdullah herceg(H.) II. Szelim szultán(H.) Bajazid herceg(H.) Ahmed herceg (?) Raziye szultána(?) Dzsahángír herceg(H.) Már édesapja életében mint Magnézia kormányzója kitüntette kiváló kormányzó képességét, igazságszeretetét és szigorú erélyességét a hanyag és lelkiismeretlen tisztviselőkkel szemben János Zsigmond kézcsókja Zimonynál Szulejmán a Nándorfehérvári csata után Magyarország ellen vívott háborúi Magyar Királyság veresége Közvetlen határ Magyarországgal 1521 május 18-első hadjárata Ahmed pasa --> Szabács Piri Mehmed pasa--> Nándorfehérvár Szulejmán első próbálkozásra nem tudta bevenni Buda várát A döntő csata- Mohácsi ütközet 1524-ben véget ér a perzsa fenyegetés--> nyugat Magyarország védtelen 1526 augusztus 29, mohácsi ütközet a magyar erők szétváltak, így a törököknek könnyebb volt elérni a magyar gyalogság és lovasság szétesését Mohács után-kettős királyválasztás és a polgárháború Bevonulás Budára Az ország sorsa megpecsételődött Újra a Habsburgokkal szemben Szapolyai <-> I. Ferndinánd (magyar polgárháború, 1526-1538) 1529 - 3. hadjárat Magyarország ellen Célja: Bécs Salm Miklós 1541-es levél Nics egyértelmű álláspont Kőszeg ostroma, Jurisics Miklós (1532, aug. 5-aug. 30.) 1538-kis béke Magyarországon V. Károly 1552. aug. 10-11.- palásti csata keresztények <->törökök Török hadvezírek: Kara Ahmed nagyvezír; Hadim Ali budai pasa, Arszlán bég Ipoly alsó részének biztosítása Habsburg Austria, Német-Római Birodalom, Cseh Királyság, Magyar Királyság, Pápai Állam, Spanyol Királyság Oszmán Birodalom Erazmus von Teuffel, Sforza Pallavicini, Dietrich von Marcelel 10 000fő <-> 8-12 000 fő Több ezer halott, több mint 4000 fogoly <-> ismeretlen Temesvár és Drégely ostroma 1552. június 24. - július 27 164 év Magyar parancsnok: Losonczi István; 1000 lovas, 200 hajdú, 300 cseh, 250 spanyol, 150 német zsoldos <-> 30 000 katona mindenki meghalt <-> ismeretlen 1552 Szondy György<-> Ali budai pasa hadai mindenki meghalt, kivéve a két apródot <-> ismeretlen 146 katona <-> több ezer fős sereg Eger ostroma http://sorozatkatalogus.hu/szulejman-78-resz/ Dobó István <-> Kara Ahmed szerdár, Hadim Ali budai pasa, Szokoli Mehmed beglerbég 1552. szeptember 9. - október 17. 2100 önkéntes és zsoldos <-> 30-40 000 I. Szelim célja ellenére az Oszmán Birodalom szárazföldi birodalom maradt 1522-23-mas rodoszi csaták 1565- csata Máltánál Khair ad-Din pasa A Földközi-tenger ura (egészen 1571-ig) Ali budai pasa 100 000 fős hadsereggel kezdte meg az ostromlást (Zrínyiék csupán 2500-an voltak) 1566. szeptember 8-án "Zrínyi kirohanása"- török győzelem "Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, Tetején lobogós hadi kopja" - Arany János: Szondi két apródja "Sok foglya őnéki, kettőt ő hívata, Két énökös apródgyát előállatá, Azok előtt ily testamentomot szóla: Az Ali basának két apródgyát ajánlá. Ezen igen kéri basát őnagyságát, Vitésségre taníccsa ő két apróggyát, És eltemettesse Szondi Györgynek tagját, Mert majd itt megláttyák az ő szörnyű halálát"- Tinódi Lantos Sebestyén: Budai Ali pasa históriája
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szalai Zsolt, Szalainé Kiss Viktória: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 30
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 30
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet