D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : olaszorszag.jpg
C Í M 
F ő c í m : Olaszország
B e s o r o l á s i   c í m : Olaszország
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Jóföldi
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-05-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Jóföldi Kata
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Bányászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dél-európai állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : éghajlat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízrajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Olaszország Készítette: Jóföldi Kata Földrajza Olaszország Dél-Európában, a Földközi-tenger középső medencéjébe nyúló, csizma alakú félszigeten, az Appennini-félszigeten található, magába foglalva két nagy szigetet is, Szicíliát és Szardíniát, valamint sok kisebb szigetet a térségben. Északon határos Franciaországgal, Svájccal, Ausztriával és Szlovéniával. Az országot keletről az Adriai-tenger, nyugatról a Tirrén-tenger, délről a Jón-tenger és északnyugatról a Ligur-tenger veszi körül. Olaszország domborzati szempontból öt nagytájra osztható, mégpedig az Alpokra (ami áll Nyugat- és Kelet-Alpokból), a Pó-síkságra, az Appenninekre és a Szigetekre. Az Alpokban található a Mont Blanc, ami Olaszország és az Európai Unió legmagasabb pontja Vízrajza Olaszország számos kis folyóval rendelkezik. Leghosszabb folyói a Pó (652 km) és az Adige (410 km). A Pó Torinótól az Adriai-tengerig hajózható. Az itáliai folyók többsége sekély, a nyári hónapokban medrük teljesen kiszárad, ezért hajózásra vagy ipari célokra nem alkalmasak. Az Appennini-félsziget leghosszabb folyói az Arno (241 km) és a Tevere (az egykori Tiberis). TEVERE ARNO PÓ ADIGE Olaszország aktív vulkánjai VEZÚV ETNA |2013-ban kitörésekor| ETNA ÉGHAJLAT Igazi mediterrán éghajlatot csak délen találunk: a nyár igen meleg és száraz, a tél enyhe, a csapadék rendszertelen, hó csak ritkán hull. Az Alpok vidéke télen-nyáron alacsony hőmérsékletű, bőséges a csapadék. Az Appenninek belső, magasabb vidékeinek éghajlata jellemzően hegyvidéki, nagyon hideg a tél. A Pó-síkságon száraz kontinentális idő uralkodik, a tél hideg és ködös, a nyár fullasztóan meleg, a csapadék eloszlása egyenletes. Az Adria partján közepes csapadék, erős ÉK-i szél (bóra) jellemző. A Liguri- és Tirrén-tenger partján enyhe az éghajlat a hegyek miatt. OLASZORSZÁG ÉVI HŐMÉRSÉKLET GRAFIKON MEZŐGAZDASÁG A Pó-alföld a legjelentősebb mezőgazdasági terület: búza, kukorica, cukorrépa, rizs termesztése folyik. Szőlő termesztésében első a világon, olívaolaj-előállításában 2. a világon, de a nagy belső fogyasztás miatt rossz termés esetén ebből importra is szorul. A déli területeken jellemző a citrusfélék termesztése. IPAR BÁNYÁSZATA: Szegény ásványkincsekben kőolaj, földgáz Pó-Alföld Feldolgozóiparok: Vaskohászat Színesfémkohászat Autógyártás (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Ferrari..stb) Villamosenergia-termelés (vízerőművek és hőerőművek biztosítják) KOHÁSZAT NÉHÁNY KÉP OLASZORSZÁGRÓL... VÉGE
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jóföldi Katalin: Alpok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jóföldi Kata: Hegyvidéki ország: Mexikó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna