D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tulevelu_erdok_elovilaga.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tűlevelű erdők élővilága
B e s o r o l á s i   c í m : Tűlevelű erdők élővilága
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Semegi
U t ó n é v : Judit
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-14
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-13
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Semegi Judit
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : erdő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűlevelű
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : élővilág
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mérsékelt égöv
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőmérséklet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fenyő
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szarvas
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyúl
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fajd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyérc
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A tűlevelű erdők élővilága Hőmérséklet A környezeti tényezők hatását határozza meg. Az évi középhőmérséklet 0° körüli, de a leghidegebb hónap középhőmérséklete a -50°-ot is elérheti. A hosszú telet 2-3 hónapos nyár követi, amikor a legmelegebb hónap középhőmérséklete a 20°-ot is elérheti. Az évi hőingás itt a legnagyobb mértékű a Földön. Csapadék Mennyisége aránylag kevés. Az alacsony hőmérséklet miatt még ez a kevés csapadék sem párolog el, ezért az év nagyobb részére a nedves típusú éghajlat jellemző. Elhelyezkedése A mérsékelt övezet hideg területein az északi féltekét körülölelő zónaként helyezkednek el a tűlevelű erdők. Növényvilág Észak felé haladva a lomberdőket fokozatosan felváltják a tűlevelű erdők. Eleinte elegyes erők, majd tajgaerdők. Az uralkodó fafaj elsősorban a lucfenyő, amelyhez jegenyefenyő és a hidegebb területeken a lombhullató vörösfenyő társul. A tajgaerdőket zárt lombkoronaszint jellemzi, amely kevés fényt enged át az alsóbb szintekre. A cserjeszint és a gyepszint hiányos, viszont a mohaszint annál dúsabb, egyes helyeken elérheti a félméteres vastagságot is. Tajgaerdő Lucfenyő Jegenyefenyő Vörösfenyő Állatvilág Jellemző növényevők a különböző szarvasfajok, például a jávorszarvas. A ritkás aljnövényzettel a havasi nyúl, a fenyőmagokkal sok madárfaj és kis termetű rágcsáló emlős táplálkozik. A fenyő tűleveleit eszi a tajga jellegzetes madara, a siketfajd. Ragadozók: nyérc, coboly, farkas, hiúz, különböző medvefajok... Nyérc Coboly Havasi nyúl Siketfajd Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tűlevelűek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x432 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna