D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kaucsuk_gumi.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kaucsuk és a gumi
B e s o r o l á s i   c í m : Kaucsuk és a gumi
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bíró
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-12-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bíró Ágnes
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Gumi és műanyagipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kaucsuk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gumi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gumiipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkanizálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Koreai Köztársaság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A kaucsuk és a gumi A kaucsuk eredete A kaucsuknak, mint a gumi alapanyagának megismerése a maya kultúra kialakulása előtti időkre vezethető vissza. Kr.e. 1500-500 között egy ősi nép élt a mexikói öböl déli partvidékén, a dzsungelben. Ezt a népet a környező népek olméknak, kaucsukembereknek vagy más fordításban a "gumi föld" lakóinak nevezték. Ugyanis az olmékok fedezték fel, hogy az őserdőben található fák gyantás nedvét rugalmas golyókká lehet gyúrni. A kaucsuktermő fák igazán ismertté 1735-ben egy expedíció munkássága révén váltak. Az értékes anyagot a fa nedvéből nyerték, amelynek a neve inka nyelven "CAHUCHU" volt, ami magyarul "nedvező fát" - "fakönnyet" jelent. Innen ered a kaucsuk elnevezés. Az expedíció egyik tagja, Charles Marie Condamine küldte el Európába az első kaucsuk mintadarabot. Források http://www.kfki.hu/chemonet/hun/tudakozo/kokel/gumi.html http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaucsuk http://hu.wikipedia.org/wiki/Gumi http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Gumi.htm http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Vulkaniz.htm A gumiabroncsgyártás bölcsője Dél-Korea-Hankook Japán-Bridgestone Clermont-Ferrand Michelin Eduard Michelin alapította 1889-ben 3gyár New Haven A vulkanizálás feltalálója- -Charles Goodyear Szegény család sarja Szomorú sors Szörnyű halál A (természetes) gumi előállítása Alapanyagok Keverékkészítés A gumigyártás alapműveletei Itatás Kenés Kalanderezés Extrudálás Felépítés Vulkanizálás Fröccsöntés Vulkanizálás A gumi tulajdonságait kémiai kezelésekkel megváltoztatják kén felhasználásával. A kettős kötésekbe beépülnek a kénatomok--->térhálós szerkezet. Megnöveli a húzószilárdságot, a kopásállóságot és a rugalmasságot. A gumiipar legjelentősebb ágazata --->A gumiabroncsgyártás 1 tonna gumiabroncs alapanyaghoz szükség van: 500 kg kaucsukra, melynek nagy része műkaucsuk, kis része természetes; 175 kg koromra; 175 kg szilikára; 100 kg olajra; 20 kg gyantára; 20 kg cinkoxidra; 10 kg antioxidánsra; 10 kg viaszra; 7,5 kg sztearinsavra; 7,5 kg kénre; 5 kg vulkanizáció gyorsítóra; és esetleg színezékekre. Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. TAURIL Gumigyártó és Kereskedelmi Kft.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kaucsuk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gumi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gumigyártás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 38
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 38
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna