D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kep_formatumok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kép formátumok
B e s o r o l á s i   c í m : Kép formátumok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Christodown Faqcrew
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-10-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Christodown Faqcrew
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Számítógépes grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes grafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adattömörítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kép formátumok KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! A JPEG - (Joint Photographic Experts Group) képek tárolására alkalmas fájlformátum. Kiterjesztéseként a .jpeg, .jpg, ritkábban a .jpe használt. A képen lévő információt veszteségesen tömöríti ez a formátum. Bár a tömörítés információveszteséggel jár, akár 10-100× kisebb fájlméret mellett is élvezhető a tömörített kép. Elsősorban fényképek, rajzok tárolására való. Grafikonok és egyéb hirtelen színátmenetű ábrák tárolására veszteségmentes tömörítésű formátum való (például PNG, GIF). A JPEG-ben nem képpontokat tárolnak le, hanem a képet transzformálják a frekvencia-tartományba a DCT-vel (diszkrét cosinus transzformáció). A JPEG napjainkban az egyik leginkább elterjedt képformátum. Továbbfejlesztése a JPEG2000, mely a DCT (diszkrét cosinus transzformáció) helyett Wavelet transzformációt használ. Ez a 8×8 pixeles elemi blokkok határán jelent nagy könnyebbséget. A PNG egy viszonylag fiatal fájlformátum, a GIF utódaként emlegetik. Kifejlesztésének oka volt, hogy a GIF formátumnál használt LZW tömörítési algoritmus jogi oltalom alá eső eljárásokat tartalmazott, vagyis a GIF tömörítés üzleti használatához jogdíj megfizetése volt kötelező. A PNG elsődlegesen a deflation nevű algoritmust használja (az LZ77 egy módosított változatát, a "zlib" programkönyvtár segítségével). A bittérkép a kép képpontjait sorfolytonosan tárolja, ami alapvetően kétféleképpen történhet. Ha a színmélység 8, vagy nála kisebb, akkor színindexeket sorol fel, amelyek a paletta színeire mutatnak (a paletta első színe kapja a 0-s indexet). Minden színindex egy képpontot ír le. Ha a színmélység 24 bites, akkor RGB színkódokat sorol fel, és ilyenkor nincsen a fájlban paletta. Minden (3×8 bites) RGB színkód egy-egy képpontot ír le. Bár a színindexes bittérkép csak kevesebb színt különböztethet meg, mérete jóval kisebb az RGB színkódosénál, hiszen egy képpont nem 24, csak 8, 4, 2 vagy 1 bitet foglal el (természetesen, egy bittérképen belül csak egyféle hosszúságú színindexeket használnak). GIF= Graphics Interchange Format. Magát a formátumot a CompuServe cég hozta létre 1987-ben. Alapvetően bittérképes formátum. Elterjedését az internet forgalmának hihetetlen megerősödése segítette elő, valamint az, hogy maga a formátum széles körűen támogatott és könnyen használható. A GIF jelenlegi állapotában csak a képpontonkénti 8 bites megjelenést támogatja, így a kép megjelenése a paletta maximum 256 hivatkozásából áll össze. A paletta természetesen a 24-bites RGB-színtérből áll össze. További lehetőség az átlátszó szín használata is, ami további esélyt ad a GIF-nek. DE A LEGJOBB EZ:
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schermann Viktor: Hang és képformátumok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 7
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 7
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna