D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : minoszi_kultura.jpg
C Í M 
F ő c í m : Minószi kultúra
B e s o r o l á s i   c í m : Minószi kultúra
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tamási
U t ó n é v : Emma
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-04-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tamási Emma
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Társadalomtörténet
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Életmódkutatás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : minószi kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : égei kultúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olívaolaj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szőlő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fazekasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kréta (sziget)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Minószi kultúra Kréta a Földközi tenger keleti medencéjének a centrumában helyezkedik el. Kréta 1-i.e. 3000-2100 korai minószi kor 2-i.e. 2100-1580 középső minószi kor 3-i.e. 1850-1200 késői minószi kor Három fontos korszaka volt: A korai és a középső minószi kor- a paloták kora A városi fejlődés a korai minószi periódusban kezdődött. A középső minószi kor a paloták kora. a legkorábbi ilyen építmények i.e. 20 században keletkeztek Knósszoszban, Phaisztoszban és Malliában. A krétai paloták és a hozzájuk tartozó városok nem voltak megerősítve. A legnagyobb a knósszoszi palota, melyet i.e. 1900 körül emeltek. A késő minószi kor: A korszak elején Knósszosz királyainak hatalma kiterjedt az egész szigetre, és vezetésükkel Kréta tengeri nagyhatalom lett. Gazdaság, társadalom és szellemi élet: - A szőlő- és olívaolaj-termesztés, valamint a juh- és kecsketenyésztés ellátta a lakosságot. - Az iparhoz fontos nyersanyagot a kereskedők beszerezték külföldről (Ciprus, Mélosz-szigete) - A legfejlettebb mesterségük a fazekasság és fémművesség volt. - A sziget gazdagságához a közvetítő kereskedelem és a kalózkodás is hozzájárult. -Szellemi kultúrájukra, vallásukra a képzőművészeti alkotásaiból következtethetünk Sok ábrázolásuk megörökítette a Boldogok Szigetére való utazást, ahol a halál után folytatódik a földi élet, de minden baj és gond nélkül. Megjelennek az ember alakú istenábrázolások, közöttük központi helyen van a Nagy Istennő (matriarhális elem). Totemisztikus eredetű volt a bikakultusz, amelyet sok ábrázolás és Minótaurusz-történet őriz. Szobrászat: Krétán nem találtak nagyobb szobrokat, de bronzból, aranyból, elefántcsontból, zsírkőből és terrakottából készült apró dísztárgyakat igen. Festészet: A krétai festészet egyik legjellemzőbb alapvonása a színek és vonalak iránti érzék. Kedvelték az erős, dekoratív színkontrasztokat, de ha a téma megkívánta, egy szín különböző árnyalatival is eljátszottak. A minószi művészet általános vonásai Építészet: A helyiségek megtervezésénél fontos szerepet játszottak az oszlopok. Támasztékul szolgáltak és tagolták a belső teret. A krétai oszlopok fából készültek, lefelé keskenyedtek és gyakran cikkcakk-vonalas minta díszítette őket. A palotákban a legkülönbözőbb helyiségeket találni: fürdő, díszterem, háló, műhely, pinceraktár. A minószi kultúra, amely Krétán kb. i.e. 1400-ig létezett, nevét egy feltételezett uralkodó nevéről kapta. Minosz körülbelül annyit tehetett, mint a fáraó Egyiptomban. Azonban az egyiptomihoz képest a minoszi kultúra egészen más. Sehol nem találunk festményeket, amelyeken a Minosz trónján uralkodva ülne. Nincsenek is képeink Minoszról. Mindez azért van, mert az egész kultúra más volt, mint az egyiptomi. Máshonnan származott, máshogy működött. Az sem biztos, hogy Minosz férfi volt vagy nő. A krétai hatalom Kr. e. 1450-re már elhalványult egy természeti katasztrófa miatt. Atlantisz legendáját talán a Théra szigetét leromboló vulkán kitörés ihlette. A théraiak a krétaiakhoz hasonlóan nyugodt, de fényűző életet élhettek, erről tanúskodnak a freskók, melyeket a régészek Akrotíri kiásásakor fedeztek fel. Kr. e. 1450 körül a vulkanikus szigetet akkora földrengés rázta meg, hogy egy része a tenger alá süllyedt. Kréta is érezte ennek hatását, a rázúduló szökőár és hamu a minósziakat sem kímélte. Vége :)) Készítette: Albert Edina Tamási Emma Veress Emőke A palota egyik szobája Krétai civilizáció hanyatlása
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Göröcs Edit: Görög mindennapok, művészetek, tudományok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna