D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : koronazasi_ekszerek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Koronázási ékszerek
B e s o r o l á s i   c í m : Koronázási ékszerek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Schauerman
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-11-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-12-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Schauerman Barnabás
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : koronázási jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állami jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : KORONÁZÁSI ÉKSZEREK A PALÁST FORRÁSOK: A KARD A JOGAR AZ ORSZÁGALMA A KORONA A koronzási ékszereknek nagy szimbolikus és tárgyi értéke volt/van. Ez jelképezte a király hatalmát. (pl.: kard, jogar, korona...) EGYÉB: (valószínűleg) Egy pár aranyszállal kötött kesztyű és papucs de ezek nem maradtak fenn. Az Árpádházi királyok korában készült, és Szent Istvánhoz fűződik. A királyok hatalmát a korona legitimálta. Birtoklása fontossá vált a vegyesházi királyoknál. A koronázási szertartás elképzelhetetlenné vált a szent tárgy nélkül. A főurak bele akartak szólni a korona őrzésébe. Ma a parlamentben őrzik. VÉGE: Schauermann Barnabás A jogar valószínű a legrégebbi koronázási ékszer. A jogar (latinul: sceptrum) az ítélkezés. Feje metszett hegyigyémánt gömbből készült, három oroszlán faragmányával van díszítve. Az országalma ábrázolása először a koronázás paláston jelent meg, ahogy Szent István gömbölyű tárgyat tart a kezében. Tisztázatlan hogy akkor a tárgyi valóságban létezett-e, de ha létezett biztos, hogy nem kettős kereszt díszítette. A kettős kereszt ábrázolás III. Béla korában jelent meg. A kettős keresztes országalma pedig Imre aranypecsétjén jelent meg először. Ezüstből készült és aranyozva van. Nem tömör és két félgömbből készült, ezért nem egészen gömbalakú. Négyszer vágott pajzs díszíti, ami az Arpádok es az Anjouk címere. -http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1galma -http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_kir%C3%A1lyi_jogar -http://hu.wikipedia.org/wiki/Koron%C3%A1z%C3%A1si_pal%C3%A1st A magyar koronázási kard a legfiatalabb a 15. század második feléből származik. Ezzel a fegyverrel hajtotta végre az újonnan koronázott király a három kardvágást, a koronázási templomban az ország birtokbavétele jeléül. A koronázási dombról pedig a négy égtáj felé csapás az ország megvédésének az esküje volt. A palást régen harang alakú miseruha volt, a székesfehérvári székesegyházban. Most kékeslila színű és aranyszállal sűrűn díszített. A diszöltözetek egyedül fennmaradt része.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: A koronázási jelvények
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kapás Gábor: Magyar koronázási jelképek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar korona és koronázási jelvények
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna