D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_nemzeti_muzeum.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar Nemzeti Múzeum
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Nemzeti Múzeum
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Molnár
U t ó n é v : Maja
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Pollack
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1773-1855
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-03-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2017-02-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Molnár Maja
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Széchenyi Ferenc Az intézmény vezetői A múzeum új, önálló épületének felállítására az 1832-36-os országgyűlés ajánlotta meg a szükséges összeget. Tervezésével a magyarországi klasszicista építészet jelentős alakját, Pollack Mihályt bízták meg. Az építkezés 1837 és 1847 között folyt. A homlokzat timpanonjának kompozícióját Ludwig Schaller (1804-1865) müncheni szobrász dolgozta ki. Épülete 1802-ben gróf Széchényi Ferenc engedélyért fordult I. Ferenc császárhoz, hogy Magyarországra vonatkozó gazdag nagycenki gyűjteményét a nemzetnek ajándékozhassa. Az uralkodó hozzájárulását adta, így ezt a dátumot tekinthetjük a Magyar Nemzeti Múzeum alapítási évének. Alapítása A gyűjtemény ekkor 11884 nyomtatványt, 1156 kéziratot, 142 kötet térképet és rézmetszetet, 2019 db aranyérmét, továbbá régiségeket, valamint néhány képmást tartalmazott. Ezek a tárgyak képezték a Nemzeti Múzeum első gyűjteményét, amely Európa harmadik ilyen jellegű nemzeti intézménye lett. Az első gyűjtemények Hétfő : zárva Kedd: 10:00-18:00 Szerda: 10:00-18:00 Csütörtök: 10:00-18:00 Péntek: 10:00-18:00 Szombat: 10:00-18:00 Vasárnap: 10:00-18:00 ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁS: Jegyárak és további információk az alábbi weboldalon találhatóak : http://mnm.hu/ A koronázási palást Kelet és nyugat határán Magyarország története I. rész Magyarország története II. rész Tudós magyarok Lapidárium Állandó kiállítások Források: wikipedia mnm.hu 1812-1823 Miller Jakab Ferdinánd 1823-1837 Haliczky Antal 1837-1843 Horvát István 1843-1869 Kubinyi Ágoston 1869-1894 Pulszky Ferenc 1894-1916 Szalay Imre 1916-1923 Fejérpataky László 1923-1932 Hóman Bálint 1932-1934 Bátky Zsigmond (mb. főigazgató) 1934-1944 Zichy István 1944-1945 Fettich Nándor 1945-1949 Huszár Lajos 1949-1951 Mihalik Sándor 1951-1986 Fülep Ferenc 1986-1993 Fodor István 1993-1999 Kralovánszky Alán 1993-1999 Gedai István 1999-2010 Kovács Tibor 2010-2016 Csorba László 2016- Varga Benedek 1848. március 15-én a homlokzat előtti tér a forradalom egyik fontos színhelye volt, ahol a hagyomány szerint Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dalt. A múzeumi díszteremben ülésezett a 48-as népképviseleti országgyűlés felső háza. (Később, a mai parlament megépüléséig a felsőház végig itt is működött.) Ettől kezdve a Nemzeti Múzeum épülete nem csupán a legfontosabb nemzeti gyűjtemény befogadóhelye, hanem a nemzeti szabadság jelképe is. Ezt a jelképiséget fejezi ki, hogy nemzeti ünnepünkön a központi állami megemlékezést évről évre a múzeum előtt tartjuk. A múzeum jelentős szerepet játszott az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában: timpanon ------> A Magyar Nemzeti Múzeum épülete az 1880-as években Johann Ender - Portrait of Ferenc Széchényi A Nemzeti Múzeum - 1896 millenium A Magyar Nemzeti Múzeum épülete ma A legjelentősebb emlékművet, Arany János ülőszobrát Stróbl Alajos alkotta, mely 1893 óta díszíti a múzeumkertet. A Nemzeti Múzeum lépcsőházának freskódíszét - amelynek programját Than 1868-ban tette közzé-, az 1870-es évek közepén készítették el: Lotz tervezte és festette a mennyezet képeit, valamint az alatta futó fríz bal oldalát, Than pedig az oldalfalak allegorikus alakjait és a fríz jobb oldalát. Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna