D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csokonai_szinhaz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Csokonai Színház régen és ma
B e s o r o l á s i   c í m : Csokonai Színház régen és ma
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Norbert
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-03-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Nagy Norbert
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csokonai Színház (Debrecen)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színtársulat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szerdahelyi József (1804-1851)
V I A F I d : 308716082
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Megyeri Károly (1799-1842)
V I A F I d : 232987432
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Fáncsy Lajos (1809-1854)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lendvay Márton, id. (1807-1858)
V I A F I d : 229393589
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szentpétery Zsigmond (1798-1858)
V I A F I d : 163187520
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kántorné Engelhardt Anna (1791-1854)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1865
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1915
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 150 éves a debreceni Csokonai Színház 1865-ben nyitotta meg kapuját Debrecen első állandó kőszínháza, amely 1915-től viseli a város nagy költőjének, Csokonainak a nevét. A színház története Már az első állandó színház előtt is működtek színtársulatok Debrecenben. A vándorszínészek magtárakban, szekérszínekben léptek fel. 1810-ben alakult meg az első debreceni önálló társulat, amely 1824-ig maradt együtt. Ezután 25 társulat lépett fel. A városban több ideiglenes társulat működött, a Varga-színben, a Fehér ló vendéglőben, a Harmincados közben. A magyar vándorszínjátszás jeles alakjai lépek fel, pl: Déryné, Egressy Gábor, Szerdahelyi József, Szentpéteri Zsigmond, Fáncsy Lajos, Kántorné. A szabadságharc ideje alatt nemcsak a politikai életnek, de a kultúrának is fővárosa lett Debrecen. Laborfalvi Róza, Lendvay Márton, Egressy Gábor játszottak itt a kormány tagjainak és a sebesült honvédeknek. Az állandó színház megépítésének terve már az 1840-es évektől létezett, de nem volt rá kormányzati és pénzügyi támogatás. A színház önerőből, a város polgárainak anyagi támogatásából épült. A színház ünnepélyes megnyitója 1865. október 7-én volt, melyre Jókai Mór írt Prológust, és Katona József Bánk bánját mutatták be. A színház 1915-ben vette fel a Csokonai nevet. Megnyitása óta szinte folyamatosan működik, az anyagi nehézségek, a különböző politikai és társadalmi változások ellenére a Csokonai Színház a mai napig a kultúra fellegvára Debrecenben. A színház nagy művészei a múltban A színpad feletti portrék a magyar és a debreceni színjátszás nagy egyéniségeit jelenítik meg. Szerdahelyi József Megyeri Károly Fáncsy Lajos Lendvay Márton Szentpétery Zsigmond Kántorné Engelhardt Anna Népszerű színművészeink, akiknek a Csokonai Színházból indult a pályája Soós Imre Mensáros László Márkus László Latinovits Zoltán Hofi Géza A jelen művészei Kóti Árpád a Nemzet Színésze ,,Ő nem művészkedett, nem talált ki különös dolgokat, ő a saját életét élte tovább a színpadon." Csikós Sándor Kubik Anna Miske László Ráckevei Anna Varga Klári Vranyecz Artúr Garay Nagy Tamás Dánielffy Zsolt Előadások, amelyek tetszettek nekünk Kéki János Az ajtó ,,Mert az erkölcsi helytállásról és a szeretet próbájáról szól." Laukó Vivien A nyolc nő ,, Mert olyan, mint egy krimi, amelyben senki nem az, akinek látszik." Nagy Norbert Made in Hungária ,,Mert visszahoz egy életérzést, amelyet csak a nagyszüleim meséiből ismerek." Pálné Csapó Mónika Régimódi történet ,, Mert szembenézés egy család múltjával, tele fájdalommal, gyötrelemmel és szeretettel, és mert annyira Debrecenről szól." A Csokonai Színház régen és ma Készítette: DSZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Laukó Vivien kéki János Nagy Norbert
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szalai Evelin, Tóth Kata: A színházak története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 37
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 38
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna