D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : novenyek_erdo.jpg
C Í M 
F ő c í m : Növények az erdőben
B e s o r o l á s i   c í m : Növények az erdőben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tusorné Fekete
U t ó n é v : Éva
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-06-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tusorné Fekete Éva
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virágos növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyitvatermő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fenyő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fenyőerdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárvatermő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bükk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bükkerdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tölgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cserje
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kökény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mogyoró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hóvirág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : moha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haraszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Növények az erdőben Fák Virágosak Nyitvatermők Olyan virágos növények, melyek magkezdeményei szabadon ülnek a termőpikkelyek tövén, nincsenek mag házba zárva. Jellemzőik Nincs magháza, a virágpor a termőpikkelyen ül. Szél szállítja a magokat. Szél, ritkán rovar porozza be a virágát. Erdei fenyő Környezeti igényei Kedvelik a hűvös, párás, csapadékos ég hajlatot, de jól tűrik a szárazságot és a kemény téli hideget. Külső jegyei Kéttűs levelei elérik a 4-7 cm-t, barna tobozai hegyesen tojásdadok. Koronája szélesen kúpos, idősebb korában szabálytalanná válik. Kérge fiatalon sárgásvörös, idősebb korban barnásszürke. Szaporodása (virágzat, megporzás) A virágport a szél szállítja a hajtásvégeken lévő termős tobozvirágzatokra. Egylaki növény. Fenyves élete, hasznosítása A fenyvesben a fák sűrűn állnak. Zárt lombkoronájuk nem engedi át a napfényt. Ritka aljnövényzetű. Vastag tűlevélszőnyeg borítja. Kitűnő épület- és bútorfa. Leveleiből és fiatal hajtásaiból illóolajat, gyantájából balzsamot, lakkot készítenek. Zárvatermők Olyan virágos növények, melyek magkezdeménye zárt magházban van és ott indul fejlődésnek. Bükk Környezeti igényei, előfordulása A tölgyeket váltja fel 300-400 m fölött. Fény- és hőigényük kisebb, mint a tölgyeké és a vékonyabb talajon is megélnek. Jellemzői Tojásdad alakú levelei ép szélűek, kérge világosszürke, sima, törzse szálegyenes, kúp alakú koronát visel. Bükkös erdő jellemzői A fák sűrűn állnak, lombkoronájuk a magasban összezárul, kevés fényt enged át. Szegényes aljnövényzetű. Kocsánytalan tölgy Környezeti igényei, előfordulása Dombvidékeken, 300-400 méteres magasságig húzódnak. Kedveli a napfényt, a meleget és a laza szerkezetű, termékeny talajt. Jellemzői Levelei karéjosak, kérge hosszában mélyen repedezett. Szaporodás Egylaki növény. A virágport a szél szállítja a termős virágokra. Virágzat, termés A lecsüngő,hajlékony tengelyű barkavirágzat virágaiban csak porzók vannak. A termős virág a hajtásvégeken helyezkedik el. Makktermése van, melyben két sziklevél található. Ezért kétszikű növénynek nevezzük. Tölgyes jellemzői A tölgyerdőben a fák ritkán állnak, lombozatuk laza. Gazdagon nő az aljnövényzet. Cserjék Zárvatermők Virágosak Kökény Jellemzői Levelei tojásdadok, szára tövises, virágai aprók és fehérek, termése csonthéjas Szaporodása Rovarmegporzással, termése hamvaskék, és fanyar ízű Gyepűrózsa Jellemzői Levelei összetettek, szára tövises, virága rózsaszín, termése csipkebogyó Virágzata, termése Hasznosítása Termése igen gazdag C-vitaminban. Teát, szörpöt, bort és hecsedli lekvárt készítenek belőle. Mogyoró Jellemzői A terebélyes, szétterülő cserje 6 méter magasra is megnő. Virága barkavirágzat. Szaporodása A legkisebb szél is virágporfelhőbe borítja az ágakat. Makktermései levélszerű kupacsban, csoportosan ülnek a vesszők végén. Hasznosítása Fájából korábban síbotot, cserkészbotot készítettek. Napjainkban főleg rajzszén előállítására használják. Magja tápanyagban gazdag, sok olajat, keményítőt és fehérjét tartalmaz. Virágos Lágyszárúak Hóvirág Jellemzőik A mellékgyökerek és a hosszúkás, világoszöld mellékeres levelek a hagymából erednek. Leples virága fehér. Virágtalanok Egyszerű virág nélküli kettéosztódással vagy spórával szaporodó növény. Mohák Nincs igazi gyökerük, száruk, levelük. Virágtalanok, és spórával szaporodnak. A mohák növénycsoportjába tartoznak. Nagy seprűmoha Testfelépítés A talajhoz rögzítőfonalakkal kapaszkodnak. Kezdetleges szára és levelei vannak. Az apró leveleiken spóratartó tok fejlődik, melyben spórák találhatók. Szaporodásuk Spórával szaporodnak, mely az apró leveleken található. Szerepük, hasznuk Szerepük a hegyvidéki erdőben a legnagyobb. A vizet magukba szívják, tárolják és folyamatosan párologtatják. Védik a talajt a lehordástól. Harasztok Igazi gyökérrel, szárral, levéllel rendelkező, spórával szaporodó virágtalan növények. Erdei pajzsika Testfelépítés A talaj felett csak az összetett leveleit találjuk. A vékony, sötétbarna gyökerek a föld alatti szárból, a gyöktörzsből erednek. Szaporodásuk Spórákkal szaporodnak. Virágtalan növények. Védelmük Legtöbb haraszt védett vagy szigorúan védett. Növények az erdőben
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Semegi Judit: A tűlevelű erdők élővilága
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 49
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 50
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna