D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 693_796_pix_Oldal_34_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti nemzetközi sakkverseny
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti nemzetközi sakkverseny
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kozmata
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1846-1902
V I A F I d : 19983275
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 47. sz. (1896. november 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Társas- és logikai játékok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sakk
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világkongresszus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Albin, Adolf (1848-1920)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Charousek Rezső (1873-1900)
V I A F I d : 35256888
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Janowski, David Markelowicz (1868-1927)
V I A F I d : 75539919
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Marco, Georg (1863-1923)
V I A F I d : 37510637
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Maróczy Géza (1870-1951)
V I A F I d : 71951545
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Noa, Josef (1856-1903)
V I A F I d : 317290838
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pillsbury, Harry Nelson (1872-1906)
V I A F I d : 30329215
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Popiel, Ignacy (1863-1941)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schlechter, Carl (1874-1918)
V I A F I d : 30329477
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tarrasch, Siegbert (1862-1934)
V I A F I d : 12315551
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tchigorin, Mikhail (1850-1908)
V I A F I d : 5724773
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Winawer, Szymon (1838-1919)
V I A F I d : 53656499
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Walbrodt, Karl August (1871-1902)
V I A F I d : 50414118
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti nemzetközi sakkverseny résztvevői
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A budapesti sakk kör fáradozásainak sikerült a millennium alkalmából Budapesten nemzetközi sakkversenyt rendezni, melyre számos hírneves sakkjátszó gyűlt össze a világ minden részéről, s mely végeredményében a hazai sakkjátszókra is nagyon tisztességes sikerrel járt. A versenyben részt vettek a következő mesterek : Albin Bécsből, Charousek Magyarországból, Janovsky Parisból, Marco Bécsből, Maróczy Magyarországból, Dr. Noa Magyarországból, Pillsbury Amerikából, Popiel Lengyelországból, Schlechter Bécsből, Dr. Tarrasch Németországból, Tschigorin Oroszországból, Winawer Varsóból, Walbrodt Németországból."(Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 47. sz. (1896. november 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A londoni sakk-kongresszusról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1602x1057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet