D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug5_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/062100/062147/aug5_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Űrhajósok, rakétakilövő
B e s o r o l á s i   c í m : Űrhajósok, rakétakilövő
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szovjet-magyar közös űrrepülés - L
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Gál
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1980
S o r o z a t : 1980. Szovjet-magyar közös űrrepülés - L
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Űrhajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrhajó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrközlekedés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrhajós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Farkas Bertalan (1949-)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kubasov, Valerij Nikolaeviĉ (1935-2014)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1980-1981
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1980. SZOVJET-MAGYAR KÖZÖS ŰRREPÜLÉS-L
Ofszetny. 11 1/2:12 F. fog.
T.: Gál Ferenc
Á 1980. máj. 27.-1981. dec. 31.
P 4 728 300 fog. 3 900
3402 3430 5 Ft Űrhajósok, rakétakilövő 100,- 20,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Farkas Bertalan magyar repülőtiszt, űrhajós. A szolnoki Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán tanult 1967-69-ben, majd a Szovjetunióban folytatta főiskolai tanulmányait 1971-ig. 1972-78 között a pápai vadászrepülő alakulatnál szolgált repülőtisztként. 1980-ig a Szovjetunióbeli Csillagvárosban kapott űrhajóskiképzést. Az Interkozmosz program keretében 1980. május 26 - június 3. között a Szojuz-36 űrhajó kutatási űrhajósaként V. Kubaszov parancsnokkal a Szaljut-6 űrállomásra repült. 1986-ban mérnök ezredessé, 1995-ben dandártábornokká léptették elő. 1997-ben vonult nyugállományba. (MNL. 7k.692 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Valerij Nyikolajevics Kubaszov szovjet űrhajós. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Kálmán: Űrhajó, háttérben a Kárpát-medence és Magyarországra utaló földrajzi motívum
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x1033 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn