D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug7_16.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/062100/062188/aug7_16_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Evezősök
B e s o r o l á s i   c í m : Evezősök
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olimpia (III.) - Róma
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Zsigmond
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-27
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1960
S o r o z a t : 1960. Olimpia (III.) - Róma
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evezősport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1960
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Róma
G e o N a m e s I d : 3169070
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1961
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1960. OLIMPIA (III.) - RÓMA
Mélyny. XIII-Vj. 11 1/4 : 12 F. fog.
T.: Légrády Sándor és Zsigmond János (10 fill.-2+1 Ft) Légrády Sándor és Vertel József (3,-Ft)
Névérték: 10 f
Á 1960. aug. 21.-1961. márc. 31.
PM 450 000 fog. 17 373
1741 1686 10 f Evezősök 20,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : XVII. Nyári Olimpiai Játékok - 1960. augusztus 25-szeptember 11. Szép és a sport szempontjából igen jelentős olimpiát rendeztek az "örök városban". Az 1956-os téli olimpia az első és az 1960-as nyári olimpia a második "tévésített" olimpia, mely hosszú távú kedvező kihatással volt az olimpiák programjára és jövőjére. Rómában gyönyörű stadion épült, melyeket Luigi Nervi tervezte. A kis és nagy sportcsarnokok kupolái napsugaras alaprajzúak, és valóban be is fogadják a fényt, amely átszövi az egész teret, és különleges atmoszférát teremtett a sportolók gyakorlataihoz. A város csodálatos műemlékek százaival vette körbe az olimpiai versenyeket. PI. a birkózók a Maxentius-bazilika monumentális oszlopai között gyúrták egymást, az úszók a Szent Péter-bazilika kupolájára láttak a vízből, a tornaversenyek díszletét Caracalla termái adták, a maratoni futók pedig a Via Appián koptathatták a kövezetet és áthaladtak Nagy Konstantin diadalíve alatt. Az ünnepélyes megnyitó augusztus 25-én volt, az olimpiai lánggal Giancarlo Peris atléta érkezett és lobbantotta fel. A versenyeken 83 nemzet képviseltette magát 5396 versenyzővel, köztük 610 nővel. A versenyzők 17 sportág 150 versenyszámában álltak rajthoz. A részvevők között 189 magyar sportoló volt jelen. Aranyérmet szerzett ökölvívás lepkesúlyban Török Gyula, kard egyéni versenyben Kárpáti Rudolf, a férfi kard-csapat, öttusa egyéni versenyben Németh Ferenc, az öttusa-csapat és kenu egyes 1.000 m-es versenyben Parti János. Ezüstérmesek férfi atlétika kalapácsvetésben Zsivótzky Gyula, kötöttfogású birkózás pehelysúlyban Polyák Imre, kard egyéni versenyben Horváth Zoltán, a női tőrvívó-csapat, öttusa egyéni versenyben Nagy Imre, kajak egyes 1.000 m-es versenyben Szöllősi Imre, kajak kettes 1.000 m-es versenyben a páros és kajak egyes 4 x 500 m-es váltó-szám versenyzői. Bronzéremmel tért haza férfi atlétika 1.500 m-es síkfutásban Rózsavölgyi István, gerelyhajításban Kulcsár Gergely, a vízilabda-csapat, súlyemelés középsúlyban Veres Győző, a kenu kettes páros 1.000 m-en, a kajak kettes páros 500 m-en és a labdarúgó-csapat. Magyarország a nemzetek pontversenyében a VI. helyen végzett. A kajak egyes 4 x 500 m-es váltó csak ezen a versenyen szerepelt olimpiai versenyszámként. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor, Zsigmond János: Ökölvívók
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 779x1011 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn