D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aprovad_0767.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rövidszőrű német vizsla (barnán irombázott)
B e s o r o l á s i   c í m : Rövidszőrű német vizsla (barnán irombázott)
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Sperling
U t ó n é v : Heinrich
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1924
V I A F I d : 20458923
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-04-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-07-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az apróvad vadászata
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az apróvad vadászata
S z e r z ő : Diezel, Carl Emil
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1910]
T e c h n i k a : vízfesték
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászkutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizsla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rövidszőrű német vizsla (barnán irombázott)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Színe: világos gesztenye- vagy sötétebb barna, pettyes, illetve fehér alapon gesztenyeszínű foltos. Kevés folttal kedveltebb. Marmagassága: 62-68 cm (kan), 58-64 cm (szuka). Súlya: 23-25 kg. Remek felépítésű kutya. Elegáns alakját, sötét szemét feltehetően a pointernek köszönheti. Feje közepes nagyságú, arcorri része hosszú és erős, kanok között előfordulhat a kosorr. Állkapcsa erőteljes, rágóizma fejlett. Füle lelóg, alul lekerekedik, mérsékelten hosszú. Szeme közepes nagyságú, sötétbarna. Nyaka arányosan hosszú és erős, lebernyeg nélküli. Háta rövid és izmos fara kissé lejtős. Mellkasa mély, hasa enyhén felhúzott. Végtagjai arányosan izmosak izmosak, ujjai feszesek, szabályos szögelésűek, párhuzamosak. Mancsa zárt. Szőrzete durva, rövid, sűrű, testhez simuló. A fején és a fülén vékonyabb, rövidebb. Farka közepesen hosszú, harmadára kunkorítják. Nyugalomban lelóg, munka közben vízszintesen tartja."
(Forrás: https://kutyafajtak.hu/rovidszoru-nemet-vizsla-kutya)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Otto, Vollrath: A rövidszőrű német vizsla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2114x1389 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna