D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Page_22_kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szilágyi Dezső temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Szilágyi Dezső temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A koporsót ráteszik a gyászkocsira
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 32. sz. (1901. augusztus 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szilágyi Dezső (1840-1901)
V I A F I d : 49279187
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetési menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szilágyi Dezső temetése
A koporsót ráteszik a gyászkocsira
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Ezután a menet megindult. Legelői egy lovasrendőr csapat díszruhában, utána a fővárosi egyesületek tagjai zászlóik alatt, majd három kocsiban a koszorúk. Ezek után a halottas kocsi, mindegyik oldalán hat-hat gyászruhás fáklyavivő, lefelé fordított fáklyával. A kocsi előtt két szolga selyempárnán vitte az elhunyt érdemrendjeit. A halottas kocsi mögött gyalog jöttek a család tagjai, a jelenvolt miniszterek, képviselők, főrendek, a református lelkészek s a többi előkelőségek. Utánuk beláthatatlan hosszú kocsisor következett.
Így vonult végig a menet az Alkotmány utczán, Váczi-körúton, Andrássy-úton, Erzsébet- kőrúton, Kerepesi-úton és Köztemető-úton át a kerepesi úti temetőbe. Az utczák gyalogjáróit mindenütt ellepte a közönség, ablakokból, erkélyekről is igen sokan nézték a menetet az útba eső házak nagy részén gyászlobogó lengett. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. augusztus 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: Szilágyi Dezső temetése : A gyászoló közönség kijövetele az Igazságügyi Palotából a gyászszertartás után. Balról elől díszmagyarban gróf Apponyi Lajos, a király képviselője. A gyászkocsi mögött Szász Károly püspök, mögötte Baksay Sándor, Szilády
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: Szilágyi Dezső temetése : A koporsót kiviszik az Igazságügyi Palotából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm: Szilágyi Dezső temetése : Gyülekezés az Igazságügyi palota előtt a gyászszertartás után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1740x1251 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna