D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_672_pix_Page_39_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nagysurányi vizslaversenyről
B e s o r o l á s i   c í m : Nagysurányi vizslaversenyről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vadászok vizslákkal
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Balázs
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-25
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 48. évf. 40. sz. (1901. október 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadásztársaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joseph August, Erzherzog von Österreich (1872-1962)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vizsla
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászkutya
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagysurány
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1901. szeptember 1-2.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nagysurányi vizslaversenyről. - Balázs fényképei.
Vadászok vizslákkal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyesület nemcsak a vadászebek tenyésztését mozdítja elő a mivel a hazai vadászatnak és vadápolásnak tesz kitűnő szolgálatot, hanem a házőrző ebek tiszta tenyésztését is felkarolja nevezetesen a kihaló félben levő magyar fajtájú juhászebeket (lompos és hosszúszőrű komondorok), valamint pulikat czéltudatosan tenyészteti és szegénysorsú pásztornépünket ezek eladásának közvetítésével keresethez juttatja. De foglalkozik a hölgyek ölebei tenyésztésének helyes irányba való vezetésével is.
Az egyesület védnöke József Ágost főherczeg mellett Gromon Dezső v. b. t. t. államtitkár, gróf Nádasdy Tamás és Soltz Gyula miniszteri tanácsos, alelnökök kik valamint Buzzi Géza titkár és a választmány nagy ügybuzgóságot fejtenek ki az egyesület munkáiban.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. október 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balázs: A nagysurányi vizslaversenyről : József Ágost főherczeg a vadásztársaság tagjaival
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1034x718 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna