D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_oldal_01_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mader Rezső
B e s o r o l á s i   c í m : Mader Rezső
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 49. évf. 18. sz. (1902. május 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mader Rezső (1856-1940)
V I A F I d : 40477815
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : karmester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Somló Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Máder Rezső Raoul
(Pozsony, 1856. jún. 25.-Bp., 1940. okt. 16.): karmester, zeneszerző, színházigazgató. Bécsben a konzervatórium hallgatója, majd 1882-95 között tanára. Az Operaház korrepetitora, 1895-től karmestere, 1901-től helyettes, 1902-től kinevezett ig.-ja, az első, aki intendáns nélkül irányította a színházat. Jó érzékkel választott műsora és szereplőgárdája az Operaházat a főváros leglátogatottabb színházává avatták. 1907-08-ban a Népszínház-Vígopera ig.-ja, repertoárját operaelőadásokkal és új népszínművekkel bővítette. Felfrissítette a társ.-ot, megnyitotta a Népszínház-Vígopera színiiskoláját. 1917-19-ben a bécsi Volksoper ig.-ja volt. 1922-1925 között ismét az Operaház ig.-ja. Az intézmény örökös tagja. F.M. A piros cipő (1897) She (1898) Kadétkisasszony (1900) Szerelmi kaland (1902) A nagymama (1908) Mályvácska királykisasszony (1921).
(Forrás: http://www.mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz15/18.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Somló Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 610x691 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna