D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_02_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Franklin-Társulat kiadásában megjelenő "Egyetemes Irodalomtörténet" első kötetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Franklin-Társulat kiadásában megjelenő "Egyetemes Irodalomtörténet" első kötetéből
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 12. sz. (1903. márczius 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Eros
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Praxiteles
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sofokliés (i. e. 496?-i. e. 406?)
V I A F I d : 101760867
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Justinianus (Bizánci Birodalom: császár), I. (482-565)
V I A F I d : 88881722
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szapphó (i. e. 612-i. e. 550)
V I A F I d : 78770488
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Konstantin (Római Birodalom: császár), I., Nagy (27?-337)
V I A F I d : 97746098
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Franklin-Társulat kiadásában megjelenő "Egyetemes Irodalomtörténet" első kötetéből
Eros, a szerelem istene. Praxiteles szobra; Sophokles. Részlet a laterani szoborról; Harakiri jelenet egy japán szinpadon; Justinianus császár és környezete. (Ravennai mozaik.); Melpomene szobra. (Róma. Vatikán.); A karnaki nagytemplom ünnepi útja; Az ércztenger a jeruzsálemi templomban; Japáni énekesnő (gésa); Sappho. A római Villa Albaniban levő mellszobor arcznézete; Ooemo Kadfizes (Kadafes fia) indiai skytha király aranyérméről vet képe. (A király meghalt Kr. u. 78-ban); II. Salmanassar Obeliszkje. (Fekete basaltkő. London. British Museum ); Nagy Constantinus. (Agát mellszobrocska aranyozott ezüst talapzaton a IV. századból.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eros : (A római capitoliumi múzeumban.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Justinianus császár átadja a pandektákat (Rafael nyomán.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2771x4016 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna