D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 689_788_pix_Oldal_01_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Deák Ferencz szülői
B e s o r o l á s i   c í m : Deák Ferencz szülői
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Deák Ferenczné Sibrik Erzsébet (1771-1803)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 50. évf. 42. sz. (1903. október 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sibrik Erzsébet (1771-1803)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földbirtokos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Deák Ferencz szülői
Deák Ferenczné Sibrik Erzsébet (1771-1803)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szarvaskendi és óvári Sibrik Erzsébet (Mária Erzsébet) (Csécsény, 1768. március 25. - Söjtör, 1803. október 17.) Deák Ferencnek, a haza bölcsének anyja.
Id. kehidai Deák Ferenc előnyösnek ígérkező házasságot kötött, 1788. május 22.-én a Győr megyei Csécsényben eljegyezte, majd június 19-én ugyanott feleségül vette az akkor 21 esztendős Sibrik Erzsébetet. 1789. április 15.-én született első gyermekük, Antal József, 1791. február 14.-én Jozefa Klára, 1792. május 17.-én János Eduárd, 1793. október 28.-án pedig Klára Emília. 1795-ig minden baj elkerülte őket, attól kezdve azonban sorozatosan gyászoltak. 1795. február 4.-én keresztelt fiuk, Gábor József még csecsemőkorában meghalt, és életének negyedik évében, 1796. január 16.-án elhunyt János Eduárd is. Szintén erre a sorsra jutott hatodik gyermekük, az 1800. április 18.-án született, és alig egy évesen, 1801. július 23.-án elhalálozott Deák Ferenc Ignác is. 1803 őszén kisebb átalakítási munkát végeztek Deák Ferenc söjtöri kúriájában, ezért várandós feleségével és gyermekeivel átmenetileg az udvarház szomszédságában álló földszintes, tornácos melléképületbe, az úgynevezett "kiskastélyba" költözött át. A családi szájhagyományokat lejegyző Vörösmarty Ilona visszaemlékezése szerint 1803. október 17.-én ebben az épületben hozta világra hetedik gyermekét az uraság 35 esztendős felesége. Mivel szakképzett orvos vagy bába nem akadt a környéken, a szentlászlóegyházi ferences kolostor egyik szerzetese, a sebészként is tevékenykedő Tietl Lukács atya segédkezett a szülésnél. Az atya csupán a csecsemő életét tudta megmenteni; Sibrik Erzsébet alig néhány órával a szülés után meghalt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deák Ferencz szülői : Idősb Deák Ferencz (1761-1808)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1081x1418 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna