D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 035.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/068700/068751/035_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Váza
B e s o r o l á s i   c í m : Váza
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szecesszió
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : képzőművész
B e s o r o l á s i   n é v : Rippl-Rónai
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1927
V I A F I d : 76324975
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Nagy
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1952-
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Molnár
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-10-23
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1998
S o r o z a t : 1998. Szecesszió
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerámia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerámiaművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : edény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szecesszió
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1998
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1999
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1998. SZECESSZIÓ
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Molnár Géza (fotó), Kara György (24, 95 Ft) és Nagy Péter (20, 30 Ft)
Névérték: 30,- Ft
Á 1998. márc. 31.-2000. dec. 31.
P 300 000 fog.
4444 4492 30 Ft Rippl-Rónai József (1861-1927): Váza 120,- 60,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zsolnay Vilmos Magyar nagyiparos. A pécsi Zsolnay-gyár alapját Zsolnay Miklós pécsi kereskedő rakta le 1851-ben. 1853-ban Zsolnay Keménycserép Manufaktura néven céget alapított, amelyet 1854-ben örökrészként legidősebb fia Ignác kapott meg. 1865-ben öccse, Vilmos vette át a nem túl sikeres üzemet és művészi alkotásra tette alkalmassá. A céget Első Pécsi Czement Chamotte és Tűzbiztos Agyagárúk Gyára néven jegyezték be. 1870-ben már az ország egyik legjelentősebb kerámiaüzeme volt. 1873-ban a bécsi világkiállításon felkeltette a közönség érdeklődését, majd 1878-ban a párizsi világkiállításon pedig megszerezte gyárának világhírét. Gyárát, illetve termékeit három találmánya tette híressé: 1. A "porcelán-fayance", a dísztárgyak keménycserép-anyaga, 2. A pirogránit, fagyálló épületkerámia, 3. A Wartha Vince segítségével előállított fémes fényű zománc, az eozin-máz. A kerámiák gazdag választékát kísérletezte ki. Tervezőként segítségére voltak leányai Zsolnay Teréz és Zsolnay Júlia. Számos díszkerámiát tervezett Júlia férje is, a lengyel származású Sikorski Tádé. Hazánkban először Zsolnay foglalkoztatott tervezőként neves képzőművészeket, mint pl. Rippl Rónai Józsefet. A XIX. század végén gyártott díszkályhákat a kor kiváló építésze Alpár Ignác tervezte. A Zsolnay-műhelyben készült pl. a Gellért fürdő belső tér-burkolata, mozaikja, az Iparművészeti Múzeum és a Mátyás-templom tetőzete, a budapesti Belvárosi-templom majolika-oltárai, a budapesti Állatkert díszítései stb. Műszaki célokra úgynevezett durva-kerámiát is gyártott, így villamos szigetelőket, egészségügyi kerámiákat, falburkolókat stb. Zsolnay Vilmos halála után fia, Zsolnay Miklós vette át a gyár irányítását. Az 1948-as államosítást követően Pécsi Porcelángyár néven működött. (MTI.88/185.Nysz.,Új Magy.L.1962.6k.781 o.,Larousse 1994.3k.1184 o.,Révai Nl.19.k.765 o., MNL.18k.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Widerkomm Ervin: Zsolnay váza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 644x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn