D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 143.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/069100/069115/143_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kődobálók (1890)
B e s o r o l á s i   c í m : Kődobálók (1890)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Művészetek (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Ferenczy
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1862-1917
V I A F I d : 46605975
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kara
U t ó n é v : Orsolya
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1975-
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mester
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2002
S o r o z a t : 2002. Művészetek (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2002. MŰVÉSZETEK (II.)
100 éves a nagybányai művésztelep.
100-as ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 1/4:12 3/4 F. fog. ( 62 Ft)
T.: Kara Orsolya (keret), Mester Tibor (fotó)
Névérték: 62,- Ft
Á 2002. jún. 24.-2004. dec. 31.
P 150 000 fog.
4654 4739 62 Ft Ferenczy Károly (1862-1917) Kődobálók (1890) 150,- 120,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferenczy Károly magyar festő. Ferenczy Valér, Béni és Noémi apja. 1884-től tanult művészetet Münchenben, Nápolyban, Rómában, majd két évig - 1887-89-ben Párizsban a Julian Akadémián. Oll Tony Robert-Fleury (1837-1911) és Adolphe William Bouguereau (1825-1905) tanítványa volt. Első úgynevezett szentendrei korszakában Jules Bastien Lapage (1848-1884) hatása alatt finom kidolgozású naturalista képeket festett, mint pl. a Leányok virágokat gondoznak vagy a Kavicsot hajigáló fiúk című képei. 1893-ban Münchenbe költözött és ott magyar festőkkel kialakult kapcsolata jótékony hatással volt művészetének tökéletesítésere. A természeti környezet ábrázolásában megjelenített visszafogott színvilága és lírai hangvétele őrizte a naturalizmus iránti elkötelezettségét. 1896-ban Nagybányára költözött családjával. Ekkortól számítják a nagybányai korszakát, ahol nemcsak a nagybányai festőtelep vezető egyénisége, hanem a XX. századi magyar művészet egyik meghatározó alakja is lett. Egyéni stílusa olt teljesedett ki, a természet álomszerű, rajongó, poetikus ábrázolásával, és a plein air festészet sajátos változatának kidolgozásával. Akkor készültek az Esthangulat lovakkal, Festő és modell erdőben, Márciusi est, Festőnő, Október, Napos délelőtt stb. című képei. 1905-ben Budapestre hívták főiskolai tanárnak, s ezután már csak a nyarakat töltötte Nagybányán. Ettől kezdve műtermi csendéletei, artista- és aktképei - mint a Vörös hátteres női akt, vagy az Artisták című képei - a dekorativitás felé vonták művészetét. Mint grafikus és illusztrátor is kiváló tehetség. Ő volt az első művészi plakát rajzolója is. (Larousse 1991.1k.850 o., MNL.7k.890 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferenczy Károly: Október
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 785x630 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn