D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : iksz.01_670_0.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az italos karton életútja
B e s o r o l á s i   c í m : Italos karton életútja
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : feldolgozta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-03-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-11-21
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kosarmagazin.hu oldalán való megjelenés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : kosarmagazin.hu
M e g j e g y z é s : A forrás helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Fa- és bútoripar
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Hulladékgazdálkodás
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetbarát technológiák
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dobozkarton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szelektív szemétgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szemétgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hulladékfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2012
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az italos karton életútja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Magyarországon évente több mint 12 ezer tonna, vagyis 450 millió darab italos kartondoboz kerül forgalomba. De mi lesz a sorsa ennek a tekintélyes szeméthalomnak? Az idei tanévben, 20 városban és 60 kistelepülésen, 300 oktatási intézmény és több mint 68 500 gyermek részvételével kerül megrendezésre az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ) iskolák és óvodák számára meghirdetett italos kartondoboz gyűjtőprogramja, amelyet akár így is elnevezhetnénk: "Szedd magad!"."
(Forrás: https://www.kosarmagazin.hu/inet/kosar/hu/cikkek/2011/nov12/iksz.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Felmérés a szelektív hulladékgyűjtésről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 670x957 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna