D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : lead_original.jpg
C Í M 
F ő c í m : 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
B e s o r o l á s i   c í m : 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-03-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-06-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az infografika megjelenésének dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : mediapiac.com
M e g j e g y z é s : A forrás helye.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Fa- és bútoripar
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Élelmiszeripar
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Hulladékgazdálkodás
T é m a k ö r : Környezetvédelem, természetvédelem
A l t é m a k ö r : Környezetbarát technológiák
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dobozkarton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szelektív szemétgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szemétgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hulladékfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyesület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2014
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az IKSZ tíz éve azért jött létre, hogy segítse az italos kartondobozok szelektív gyűjtésének és hasznosítási arányának növelését, írják. Mostanra az egy év alatt hulladékká váló, mintegy 400 millió darab tejes és gyümölcsleves doboz 22 százalékát gyűjtjük szelektíven, ami a 2004-es 2 százalékos visszagyűjtés 11-szerese. Az IKSZ 50 százalékos szelektív visszagyűjtési arányt kíván elérni 2020-ra, ami számításuk szerint évente 1,2 milliárd forint megtakarítást eredményezne az országnak jelenlegi árakon."
(Forrás: https://mediapiac.com/mediapiac/ujsagirokat-dijaztak/111437/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az italos karton életútja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 544x1280 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna