D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : egyetertunk_az_otthonmaradas_alapelv.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egyetértünk az otthonmaradás alapelvével, és aki teheti, valóban nem mozdul ki
B e s o r o l á s i   c í m : Egyetértünk az otthonmaradás alapelvével, és aki teheti, valóban nem mozdul ki
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : KutatóCentrum Online Piackutató Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-03-22
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2020-04-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az infografika megjelenésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : KutatóCentrum Online Piackutató Kft.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : KutatóCentrum Online Piackutató Kft.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Munkaügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : koronavírus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világjárvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : otthoni környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felnőtt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakosság helyzete
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megelőzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : védelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fizikai dolgozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdasági ág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermekfelügyelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2020
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egyetértünk az otthonmaradás alapelvével, és aki teheti, valóban nem mozdul ki
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A tavalyi év végén a kínai Wuhan városában kitört járvány során egy új koronavírust azonosítottak. Az új vírus által okozott betegség neve COVID-19, mely megbetegedés leggyakrabban enyhe tünetekkel jár (láz, köhögés, izomfájdalom), ritkább esetben viszont súlyos egészségügyi problémákat is okozhat (tüdőgyulladás, légzési elégtelenség vagy akár vérmérgezés).
Néhány héttel ezelőtt még távolinak tűnt, de sajnos a járvány március elején hazánkat is elérte. A kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, az iskolák bezártak. Most, hogy közel három hete meghatározza az életünket, vajon már tartunk tőle annyira, hogy betartsuk a terjedését megakadályozó óvintézkedéseket? Utánajártunk, hogy kik azok, akik valóban otthon maradnak."
(Forrás: https://www.researchcenter.hu/cikkek/egyetertunk-az-otthonmaradas-alapelvevel-es-aki-teheti-valoban-nem-mozdul-ki/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Foglalkoztatási helyzet a foglalkoztatottak körében, 2020 nyara
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 621x2560 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna