D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : sere_peter_MVM_NET_final.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Digitális Oktatási Stratégia (DOS) és a pandémiás igények kihívásai az MVM NET Zrt. számára
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális Oktatási Stratégia (DOS) és a pandémiás igények kihívásai az MVM NET Zrt. számára
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sere
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-05-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Sere Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Mobil távközlés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : stratégia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatásügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távközléstechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pandémia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Digitális Oktatási Stratégia (DOS) és a pandémiás igények kihívásai az MVM NET Zrt. számára
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : MVM NET Zrt. vízió és misszió "Kimagasló megbízhatóságú hálózatunkon kritikus rendelkezésre állást igénylő távközlési szolgáltatásokat biztosítunk elsősorban az MVM Csoporton belüli, állami, illetve nagykereskedelmi ügyfeleink számára. Fejlesztéseinkkel a Gigabites Magyarország konszolidált alapinfrastruktúrájának kiépítésén dolgozunk." MVM NET Zrt. vállalati stratégia 2020 MVM NET Zrt. mérföldkövek 1963 MVM Az MVM szervezetén belül létrejön és üzemel egy rendszerérdekű nagy megbízhatóságú hálózat 2011 Nemzeti Távközlési Gerinchálózat A 346/2010-es kormányrendelet alapján elindul a kormányzati hálózatok konszolidációja, a Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt keretében létrejön az NTG 2012 MVM NET Zrt. Az MVM NET Zrt. 2012-ben kezdte meg működését, mint az MVM Zrt. 100%-os tulajdonában lévő távközlési szolgáltató vállalat 2014 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) egyik legfontosabb prioritása az állami tulajdonú távközlési hálózatok konszolidációja, aminek megvalósítása az MVM NET feladata 2016 LTE 450 Homogén adatkommunikációs LTE hálózat kiépítése a régióban egyedülálló minőségi garanciákkal 2022 15 000+ km Az MVM NET optikai hálózatának nyomvonalhossza meghaladja a 15 000 kilométert, az ország egyik legnagyobb távközlési hálózataként MVM NET Zrt. alapvetően három nagy szegmens számára nyújtja a szolgáltatásait MVM NET Zrt. 1. Állami intézmények Biztosítja többek között a kormányzati hálózat, az elektronikus közigazgatás, a felső- és közoktatás, a magyarországi országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választások kiszolgálásához használt távközlési rendszer, illetve több kritikus kormányzati szolgáltatás hibamentes működését. 2. Energetikai iparág MVM Csoport Biztosítja a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) belső, technológiai célú, átviteli-rendszerirányítási tevékenységét kiszolgáló távközlési hálózatát. 3. Nagykereskedelem Az MVM NET országos távközlési optikai hálózatának szabad kapacitásait kihasználva biztosítja a távközlési szolgáltatásokat nagykereskedelmi ügyfelei részére. Partnerei között távközlési vállalatok és internetszolgáltatók mellett megtalálhatók a kábeltelevíziós társaságok is. Gigabites konszolidált alapinfrastuktúra építője és üzemeltetője Társaságunk kimagaslóan nagy megbízhatóságú és kapacitású hálózatán távközlési szolgáltatások és alkalmazások biztosítása A KIFÜ - MVM NET együttműködése az ügyféligények kiszolgálásában 2011: az Nemzeti Távközlési Gerinchálózat létrejötte A NISZ Zrt. által kerül biztosításra az NTG, az MVM NET Zrt. nagy biztonságú országos optikai gerinchálózatán. Az állami intézmények összeköttetései sikeresen átterhelésre kerülnek az NTG- re. Az állam → fővállalkozói szerepkör Piaci szereplők → alvállalkozói szerep Az állam és a piac stratégiai partnersége Állami szerepvállalás növelése 2012: az MVM NET Zrt. megalakulása 2012: Új Diákháló szolgáltatási modell kialakítása A Közháló újjászervezése (Diákháló és Köznet alháló) Költséghatékony működés Sávszélességek növelése 2012 - 2021: KIFÜ - MVM NET együttműködés Az MVM NET biztosítja a KIFÜ által uniós forrásból beszerzett, a HBONE+ aggregációs pontokon elhelyezett DWDM eszközök között az optikai sötétszál összeköttetéseket, továbbá a Diákháló és Access összeköttetéseket. Az MVM NET biztosítja 39 helyszínen a DWDM eszközök elhelyezéséhez szükséges ingatlan bérletet, infrastruktúrát (áram, hűtés-fűtés, biztosítás). Az MVM NET Zrt. szerepe a Diákháló programban Az MVM NET Zrt. jelenlegi működése számos előnyt biztosít Kombinált működésnek (távközlési és közmű infrastruktúra együttes birtoklása) köszönhetően hatékonyan biztosítja a kiemelt szolgáltatásokat az ügyfelei számára Lényeges anyagi költségcsökkentést valósít meg az állam számára Működése során az állami vagyon növekedését folyamatosan támogatja Biztosítja a magas műszaki tartalmat és tudásbázist Folyamatosan nő a Diákháló végpontok száma, illetve a végponti sávszélesség Az MVM NET és a KIFÜ jelentős hálózatfejlesztési eredményeket ért el közösen az elmúlt években A pandémiás időszak extrém kihívásai 2021. március 16-án a BIX-en új napi adatforgalmi csúcsot mértek (bejövő: 332,9 Gbit/s – kimenő: 336,2 Gbit/s) Adatforgalom növekedések a hazai szolgáltatók hálózatán Pandémiás extrák az MVM NET esetében Internet szolgáltatások kritikussá válása szaporodó volumetrikus DDoS támadások nemzetközi forgalmak arányának növekedése reggeli csúcsidőszak megjelenése az esti mellett hétvége-hétköznap közötti különbség eltűnése Stratégiai ügyfeleink körében (NISZ, Pro-M, KIFÜ) tömeges sávszélesség emelési igények a krízishelyzetben kiemelten gyors ügyintézést igénylő extra igények azonnali kielégítése teljesen zöldmezős beruházások megvalósítása (pl. Kiskunhalas kórház) A pandémiás kihívások ellenére is növelni tudtuk ügyfeleink elégedettségét, garantálni tudtuk a sztenderd magas színvonalú szolgáltatásminőséget. A KIFÜ megnövekedett sávszélesség igényeinek jelentősége az MVM NET számára A Digitális Oktatási Stratégia értelmében valamennyi köznevelési intézményben biztosítani kell a megfelelő internetes sávszélességet, illetve az osztálytermeket és a közösségi tereket lefedő központilag menedzselt WiFi szolgáltatást. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával megvalósuló digitális oktatási infrastruktúra-fejlesztést a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) irányítja. Az MVM NET a KIFÜ-vel szoros együttműködésben jelenleg közel 6 000 KIFÜ végpontot menedzsel, amelyből kb. 3 500 esetében történt az elmúlt 2 évben végponti upgrade, nem beszélve a pandémiás krízishelyzetben kiemelten gyors ügyintézést igénylő extra igények kiszolgálásáról. A jövő szempontjából kiemelt jelentőséggel bír az MVM NET saját hálózatfejlesztési projektjeinek (pl. SZIP, Miskolc), illetve a releváns konzorciális hálózatfejlesztési projektek (GINOP) összehangolása. Amíg a fenti hálózatfejlesztések nem valósulnak meg, az MVM NET a KIFÜ-vel történő együttműködés alapján átmenetileg piaci szereplők bevonásával biztosítja az intézmények ellátásához szükséges sávszélességeket. Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Galambos Tibor: Csúcsminőségű infrastruktúra, melyre az állami rendszerek épülnek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna