D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1528646014.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent Anna templom
B e s o r o l á s i   c í m : Szent Anna templom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Budai
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-06-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2018-06-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-05-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bánd
G e o N a m e s I d : 685480
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bándi Szent Anna templom egy kicsit szokatlan nézőpontból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az építés körülményeiről sok – egymásnak gyakran ellentmondó – állítás található az iratokban. A leghitelesebbnek tűnő adatokat Nemes Dénes, egykori márkói plébános szolgáltatja A márkói plébánia története című írásban: az ő kutatási eredményei szerint a templomot Bándon a hívek segítségével Tallián Klára építteti 1795-ben. A templomot Hajas István veszprémi plébános és kerületi esperes szentelte fel.
A templomon két évszám található: a bejárat fölött 1863 a tornyon 1884. Ez utóbbi évszámmal kapcsolatban a szerző nagyapja tudni vélte, hogy a templom fazsindelyes tetőszerkezete a múlt században leégett. A tűz a Dornhecker családnál (ma Kossuth utca 13.) ütött ki, ahol a gyerekek gyufával játszottak. Az újjáépítésről adatok nem állnak rendelkezésre.
(Forrás: https://band.hu/band/tortenelmunk/multunk-es-jelenunk/a-szent-anna-templom)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : zosco: Ócsai Református Bazilika - télen, este
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2765x4149 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer