D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1529334254.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orbáncfű virága
B e s o r o l á s i   c í m : Orbáncfű virága
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lyz
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-06-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2018-06-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-06-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Alternatív gyógyászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orbáncfű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógynövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : ....a virág "koronája"
Hypericum calycinum)
Az érzékeny lelkek gyógyító virága.
oaPix: oaNoise
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Évelő. Gyökere orsóalakú és úgy mint a gyökértörzse, dúsan elágazó. Szára 20-100 cm magas, egyenes, hengeres, 2 átellenes hosszanti léccel, kopasz, hamvas, felül többnyire dúsan ágas. Levelei keresztben átellenesek, hosszas tojásdadok, tompák, épszélűek, kopaszok, áttetsző mirigypontokkal, szélükön pedig feketén pontozottak, az alsók kerek, a felsők hegyes vállúak, ülők. Virágzata dúsvirágú kunkorokból összetett, sátorozó bogernyő. Csészelevelei lándzsásak, kihegyezettek, 1-1.5 mm szélesek, egészen 7 mm hosszúak, épszélűek vagy fűrészeltek. Szirmai aranysárgák, 1 cm-esek vagy hosszabbak, ferdén asszimetrikusan kerülékesek, hegyesek, az egyik vagy mindkét oldalon csipkések, rövid körműek, pont- vagy vonalalakú világosabb vagy sötétebb mirigyekkel borítottak, különösen bimbós szirmai szétnyomva sötét barnás-vöröses levete eresztenek. 50-60 (100) porzója a szirmok harmadával rövidebb, tulajdonképpen 3 nyalábban nőtt össze. Termője széles vagy keskeny tojásdad, csúcsán 3 hosszú bibeszállal, ezek 1.5-3-szor hosszabbak nála. Toktermése 6-10 mm hosszú, háromrekeszű, tojásdad, hólyagszerű mirigyekkel borítva igen sokmagvú. Magvai 1-1.3 mm hosszúak, rövid hengeresek, két végük röviden kihegyezett, feketék vagy sötétbarnák, finoman bibircsesek.
Virágzás: június-október.
(juhaszj)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : juhaszj: Közönséges orbáncfű
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3023x2385 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer