D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : erdelyi_mor_3_3_varmegyek_2_80m.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erdélyi Mór fotográfiái
B e s o r o l á s i   c í m : Erdélyi Mór fotográfiái
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vármegyék
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nierner
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-06-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1895-1932
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nierner István prezentációi
M e g n e v e z é s : Prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : HD Régifotó Nierner51
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Királyi Állami Főgimnázium (Nagyszalonta)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Szigligeti Színház (Nagyvárad)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bánya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasútállomás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alagút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sikló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : patak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szanatórium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : raktár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Partium
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Arad vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Temes vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szatmár vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Alsó-Fehér vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Maros-Torda vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hunyad vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Torda-Aranyos vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hunyad vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Brassó vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Krassó-Szörény vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagy-Küküllő vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szeben vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székelyföld
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Al-Duna
G e o N a m e s I d : 7355503
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Délvidék
G e o N a m e s I d : 784273
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bács-Bodrog vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dalmácia
G e o N a m e s I d : 3435334
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Horvátország
G e o N a m e s I d : 3202326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szerém vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Verőce vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Osztrák Császárság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Moson vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895-1932
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erdélyi Mór fotográfiái
Vármegyék
A felvételek 1895-1932 között készültek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Erdélyi Mór, született Grünwald (Nagysurány, 1866. december 3. - Budapest, Terézváros, 1934. március 11.) fényképész, fotóriporter."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9lyi_M%C3%B3r_(fotogr%C3%A1fus))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nierner István: Erdélyi Mór fotográfiái : Vármegyék
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 92
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 92
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Az összeállításban segítség volt Dr. Gombos Zsuzsanna. A képek forrása: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna