D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepiras_0014.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ámor és Psyche
B e s o r o l á s i   c í m : Ámor és Psyche
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Brocky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1807-1855
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto Library
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-10-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2009-04-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar képírás úttörői
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar képirás úttörői : negyvenkilenc képmelléklettel és négy facsimilével
S z e r z ő : Malonyay Dezső
M e g j e l e n é s : Budapest : Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda, 1905
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 120 p., [47] t. fol. : ill. ;
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mitológiai ábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : allegorikus ábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mitológiai jelenet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pszyché
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ámor
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Róma
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókor
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ámor és Pszyché, 1850-55. Az Ámor és Pszyché, valamint a Nyugvó Pszyché a ruhátlan fekvő női test ábrázolásának az olasz reneszánszban kialakult és évszázadokon keresztül kedvelt ikonográfiai típusán alapszik. Ámor és Pszyché története Lucius Apuleius (II. sz.) antik meséjében szerepel. Pszyché olyan gyönyörű fiatal lány volt, hogy felketette Vénusz irigységét, aki ezért elküldte Ámort, hogy ébresszen szerelmet benne valamilyen értéktelen földi lény iránt. Azonban Ámor maga is beleszeretett a fiatal lányba.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Malonyay Dezső: A magyar képirás úttörői
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nyugvó Psyche
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2062x1730 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Tóth Henrietta
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer