D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1534753639.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rédei kastélymaradvány
B e s o r o l á s i   c í m : Rédei kastélymaradvány
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : stuksza
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-10-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2018-08-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Réde
G e o N a m e s I d : 3045930
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mivel Csesznek vára egyre kevésbé felelt meg a grófi család megnövekedett kényelmi igényeinek, a közeli Réde településen Esterházy Imre lovassági tábornok az 1780-as években klasszicizáló, késő barokk (copf) stílusú kastélyt emeltetett. Az épületben 32 szoba volt, a lépcsőfeljáró "vörös márványból" készült. A kastély a Dunántúl egyik legszebb barokk rezidenciájának számított egészen az 1952-es évig. 1947-ben az épület tetőzete rejtélyes módon lángot fogott, és a felső szint teljesen leégett, de földszint akkor még lakhatónak számított. A helyi tanács 1951-52-ben rendelkezett a kastély lebontásáról, az építőanyagot Nyeszkenyepusztára vitték. Tűzeset áldozata lett a szomszédos bakonyszombathelyi kastély is, ahol a falubéliek dühe a birtokos ellen fordult. A szovjet csapatok bevonulása után 1945 márciusában a helybeli lakosok hordták szét az épületet, a téglát pedig saját megrongálódott házaik helyreállítására használták fel.
A hajdani gazdagság ritka emléke a romos kapuzat, melyen még látható az Esterházyak címere, a kardot tartó griff.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ramirez: Castle of Holloko with Panorama [Hollókői vár]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2984x1972 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer