D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : MWG_motorkocsi.jpg
C Í M 
F ő c í m : MWG motorkocsi
B e s o r o l á s i   c í m : MWG motorkocsi
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Mr. Furrier
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Regasterios
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-02-14
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2016-02-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-05-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Tömegközlekedés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : közúti villamosvasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamos jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : MWG tip. motorkocsi Szegeden, a Széchenyi téren
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1908. október 1-jén, 100 évvel ezelőtt indult meg Szegeden a villamosközlekedés. A jeles évforduló kapcsán az utolsóként a forgalomból kivont 12 pályaszámú villamoskocsit „felébresztettük „Csipkerózsika álmából". A jármű felújításához rendelkezésre állt a „Győri Magyar Waggon- és Gépgyár" eredeti 1:10 arányú részletes tervrajzának másolata illetve a Közlekedési Múzeum Rajztárában föllelt néhány részletrajz, az alváz szegedi felmérési rajza, valamint az eredeti csapágyházak, rugótámbakok egy motorkocsi alváz felhasználásával épített pályakocsin. Ezeken kívül sok, a győri motorkocsikat ábrázoló fénykép segítette a rekonstrukciót. A legnagyobb segítség azonban a 6-os pályaszámú motorkocsit ábrázoló képeslap reprint kiadása volt, melynek eredetije 1908-ból származik, és a nem teljesen kész járművet ábrázolja a kocsiszíni vágányokon. Ez utóbbi fénykép számítógép segítségével kinagyítva igen részletes információkat adott a jármű eredeti állapotáról. (Forrás: http://www.szkt.hu/page.fcgi?rx=&item=&nyelv=hu&menuparam3=87&type=3)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mr. Furrier: PESA 120Nb10
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2816x2112 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer