D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : infokommunikacio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Infokommunikációs akadálymentesítés, avagy egyenlő esélyű hozzáférés a neten fellelhető tananyagokhoz
B e s o r o l á s i   c í m : Infokommunikációs akadálymentesítés, avagy egyenlő esélyű hozzáférés a neten fellelhető tananyagokhoz
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Vigh
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-03
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Gyógypedagógia
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tananyag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : multimédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakterület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rokkant
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogyatékosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hátrányos helyzetű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011. október 12.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2011.10.12-én az Agria Media 2011 és az ICI-11 - Jubileumi Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállításon elhangzott előadás prezentációja
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Takács Dániel: Könyv-e az e-könyv? : Digitális könyvek és olvasóik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet