D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tanarseged.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ok! Tanársegéd online könyvek
B e s o r o l á s i   c í m : Ok! Tanársegéd online könyvek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bedő
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-01-23
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Pedagógiai módszerek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tankönyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tantestület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 2013. január 22-én elhangzott előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Bedő Andrea OK! TANÁRSEGÉD ONLINE KÖNYVEK Tervek - Táblák - Játékok - IV. Matematika Konferencia - 2013. január 23. 2. A valódi felfedezés nem abban áll, hogy új területeket találunk,hanem hogy új szemmel nézzük az ismert világot. Marcel Proust 2008 2013 3. Tantestületek igényei Nagyon eltérő technikai tudás iránti vágyakkal rendelkezünk, saját anyagot kevesen fejlesztenek: Informatika szakos tanár, rendszergazda Geek - A modern korban előszeretettel használják a műszaki területeken jártas emberre. (Korábban: kockafej! ) Az emberek habitusukból adódóan is nagyon eltérnek. Kész anyagokra van szükség 4. Tankönyvből; e-tananyag 5. 9 db alsós tankönyvtől független interaktív matematika tananyag 6. 9 db felsős tankönyvtől független interaktív matematika tananyag 7. 3 db középiskolás tankönyvtől független interaktív matematika tananyag 8. Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák, vagy a megtanult történelmi tények. Mert ISMERET alapvetően ezek az attitűdök számítanak később. KÉPESSÉG John Dewey 1938 ATTITŰD 9. Kiadói animációk 10. Weboldal, jegyzet megosztásahttp://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/fractions_shoot.htm 11. Ingyenes feladatok a weben! ! 4 ! 1 ! 3 ! 2 ! 5 !6 12. Megosztás kérdése! Szerzői jogi kérdések Minőség Visszakereshetőség Hol? Milyen formában? 13. Online tanári közösség - eTanárikar 5618 14. A tanársegédek egyetemi végzettségű (főiskola esetében az adott főiskola elvégzése is megfelel kezdetben) szakemberek, akik a szakirodalomban, illetve egy bizonyos tudományterületen az átlagosnál nagyobb jártasságot, tehetséget mutatnak. Feladatuk szemináriumok és gyakorlatok tartása, illetve az adott tanszék oktatási munkájának segítése. Általában heti 8-12 óra oktatási kötelezettségük van. A publikálási tevékenység is elvárt. - Forrás: A Wikipédia, a szabad enciklopédia Leegyszerűsítve: FELADAT A TANÁROK SEGÍTÉSE 15. emlékezés, megértés, alkalmazás, elemzés, értékelés, létrehozás 16. HOTSPOT: Kiadói animációk, megoldások Hozzáférés a digitális könyvhöz Interaktív táblás internet nélkül Interaktív játékok, gyakorlófeladatok is működő anyagok weben található linkjei, leírások 17. Mit csinál az OK! Tanársegéd? Segít a tanárnak! Időt spórol meg neki, hozzátesz a tanulás affektív részéhez A kiadó hotspotjain felül minden leckéhez valódi interakción alapuló, a megtanulást segítő, felhasználóbarát animációkat, szimulációkat keresett a weben. Az interaktív matematikai gyakorlást lehetővé tevő gyűjteményeket kipróbálta, végigjátszotta, és kiválogatta a megfelelőket, így a pedagógusnak már csak ezek közül kell választania, és az adott csoportban használnia. 18. Választhatóság! Differenciálhatóság! Osztály Csoport Egyéni Gyakoroltathatóság! Tanórai Otthoni 19. Pl.: Olvasd el a leckét, az egyes feladat melletti játékot ismerd meg! 20. Több szintű, sok gyakorló feladattal Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem. Konfuciusz 21. Órán pedig a megértése 22. Köszönöm a figyelmet! Most a gyakorlatban is nézzük! http://tanarseged.okkonyvek.hu andreabedo@gmail.com
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bedő Andrea: IKT eszközök, digitális tananyagok, műveltségi területek a pedagógusok szemével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x575 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet