D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 237_368_pix_Oldal_25_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Dolnji-Miholjaczi vadászatok
B e s o r o l á s i   c í m : Dolnji-Miholjaczi vadászatok
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Reggeli
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Goldberger
U t ó n é v : Rezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-06-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 14. sz. (1910. április 03.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mailáth József (1858-1940)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mailáth György (1854-1924)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mailáth Lászlóné Hadik Amália (1866-1941)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hadik János (1863-1933)
V I A F I d : 121485981
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferenc Ferdinánd (Magyarország: trónörökös) (1863-1914)
V I A F I d : 50016762
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mailáth László (1862-1934)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mailáth Nándor (?-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mihalovich Antal (1868-1949)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alsómiholjác
G e o N a m e s I d : 3201432
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Alsómiholjác
G e o N a m e s I d : 3201432
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1910
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Dolnji-Miholjaczi vadászatok. - Goldberger Rezső fényképe a "Vasárnapi Ujság" részére.
Reggeli
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ferenecz Ferdinánd főherczeg trónörökös márzius 15-étől 18-áig részt vett a székhelyi Stefánia grófnő (szül. Prandau báronő) dolnji-miholjaczi birtokán rendezett szalonkavadászaton. Trónörökös e négy nap alatt 67 szalonkát lött, mely ritka eredményből egy napra, melyen az egész vadásztársaság 130 szalonkát ejtett el, valósággal rekordszámban 34 darabnyi zsákmány esett. A vadásztársaság, melyet képeink ábrázolnak 12 nap alatt összesen 515 szalonkát ejtettek el. Képünkön balról jobbra haladva gróf Mailáth József, báró Rummerskirch kapitány, gróf Mailáth György, Gróf Mailáth Lászlóné, gróf Hadik János, Ferencz Ferdinánd főherczeg, gróf Wallis ezredes, gróf Miláth László, gróf Mailáth Nándor, báró Wimpffen őrnagy, Mihalovich Antal volt főispán található.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. április 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goldberger Rezső: A Dolnji-Miholjaczi vadászatok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1551x1077 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna