D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 861_1024_pix_Oldal_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erkel Ferencz születésének századik évfordulója
B e s o r o l á s i   c í m : Erkel Ferencz születésének századik évfordulója
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Eybl
U t ó n é v : Franz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1806-1880
V I A F I d : 39640965
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Barabás
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1810-1898
V I A F I d : 52010531
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 57. évf. 45. sz. (1910. november 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Klasszikus zene, opera
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erkel Ferenc (1810-1893)
V I A F I d : 51875112
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ellinger József (1820-1891)
V I A F I d : 231030590
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Stéger Xavér Ferenc (1824-1911)
V I A F I d : 37688300
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schodelné Klein Rozália (1811-1854)
V I A F I d : 296407276
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : La Grange, Anne de (1825-1905)
V I A F I d : 310519858
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pauliné Markovits Ilka (1839-1915)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hollósy Kornélia (1827-1890)
V I A F I d : 63025589
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1841
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1861
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1845
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erkel Ferencz születésének századik évfordulója.
Erkel Ferencz 1841-ben. - Eybl kőrajza. Ellinger mint Hunyadi László. A Hymnusz kezdete Erkel kéziratában. Erkel karnagyi pálczája 1861-ből. Stéger mint Bánk-bán. (Stéger F. gyüjteményéből.) Erkel Ferencz 1845-ben. - Barabás kőrajza a Történelmi Képcsarnokban.
Schodelné Rozália (Barabás kőrajza.) Sztankovitsné de la Grange Anna. A Hymnusz első kiadásának czímlapja. Pauliné Markovits Ilka. - Hollósy Kornélia. - Kovács festménye a Történelmi Képcsarnokban.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lonovics-Hollósy Kornélia
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : La Grange Anna
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pauliné Markovics Ilka
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schodelné, mint "Szilágyi Erzsébet"
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 6011x3309 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna