D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : technika.jpg
C Í M 
F ő c í m : A nukleáris technika múltja, jelene, jövője?
B e s o r o l á s i   c í m : Nukleáris technika múltja, jelene, jövője?
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Radnóti
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-06
E s e m é n y : létrehozva
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
T É M A 
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Atomfizika, molekuláris fizika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomreaktor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : energia-visszanyerés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : verseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : atomenergia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 A nukleáris technika múltja, jelene, jövője? Radnóti Katalin rad8012@helka.iif.hu http://members.iif.hu/rad8012/ Dia 2 Érintendő témakörök Megemlékezések 2011-ben Főbb reaktortípusok A csernobili baleset lefolyása és hatásai A japán földrengés és cunami hatás Hogyan tovább? Dia 3 A második Nobel díj 1911. a rádium és polónium felfedezéséért, a rádium fémállapotban való előállításáért, természetének és vegyületeinek vizsgálataiért 2011. A Kémia Éve. 3 Dia 4 MNT pályázat iskolák számára 4 Dia 5 Láncreakció Bomba: láncreakció nem szabályozott, dúsítás kb. 100%, urán-235, illetve Pu-239, mely az urán-238-ból keletkezik neutronbefogással. Erőmű: láncreakció szabályozott, dúsítás 3-4% az urán-235-re, moderátor szükséges (víz, nehézvíz, grafit). A hasadványok radioaktívak, mert neutronfeleslegük van! Dia 6 Egy nukleon energiája a különböző atommagokban nukleáris energiavölgy Dia 7 Főbb reaktortípusok Vizes, könnyűvíz 12-15 MPa nyomáson (Paks), kb. 65% Nehézvizes (Kanada), 5% Forralóvizes (Japán), kb. 100 darab, 22% Grafit moderátoros, vízhűtéses, csatorna típusú, mely plutónium előállítására is alkalmas (Csernobil)... Dia 8 Alulmoderált, felülmoderált rendszer Biztonságos üzem szempontjából fontos ! Üzemzavarban/balesetben a moderátor hamarabb elvész, mint az üzemanyag, ezért a moderáltság csökken. Dia 9 Üzemanyagpálca Fém (Zr=cirkónium) csövek (d≈1 cm), bennük a hasadóanyag UO2 hengerek formájában (h≈1 cm), egy cső hossza >4 m. Dia 10 Nyomott vizes reaktorok (Paks) 3 vízkör 42 tonna urán 37 db szabályzó- rúd P=500MW h = 3m d = 2,5m Dia 11 Forralóvizes reaktor boiling water reactor (BWR) 1. Reaktortartály 2. Fűtőelem 3. Szabályozórúd 4. Keringető szivattyú 5. Szabályozórúd hajtás 6. Friss gőz 7. Tápvíz 8. Gőzturbina nagynyomású ház 9. Gőzturbina kisnyomású ház 10. Generátor 11. Gerjesztőgép 12. Kondenzátor 13. Hűtővíz 14. Tápvíz előmelegítő 15. Tápvízszivattyú 16. Hűtővízszivattyú 17. BetonsugárvédelemReaktortartálySzabályozórúdGőzturbinaGenerátorKondenzátor Dia 12 Grafit moderátoros reaktor (Csernobil, plutónium előállítás lehetősége) 1 vízkör 190 tonna Urán 1850 tonna grafit 200 db szabályzó- rúd P=1000MW h = 11,8m d = 7m Dia 13 13 A nukleáris reaktorok biztonsága Mi lehet az elképzelhető legnagyobb baleset? Több reaktort leállítatott! A grafit moderátoros és vízhűtéses reaktorok nem stabilak!! Később a volt Szovjetunióban több ilyen épült, például Csernobilban. Dia 14 Leállítás, kísérlet Csernobilban Az erőmű mérnökei azt szerették volna megoldani, hogy egy esetleges vészleállás, az elektromos hálózatról való leszakadás esetén a tartalék elektromos rendszer (dízelgenerátorok...Japán) beindulásáig a blokk hűtését a lassuló gőzturbina- generátor rendszer által termelt villamos energiával üzemeltessék (kb. 1-2 perc). A kísérletet a négyes blokk tervezett tavaszi karbantartása előtt, a blokk első leállítása közben akarták végrehajtani. A japán atomerőművek a földrengés alatt leálltak, működött a vészleállítási automatika! Dia 15 Az atomreaktorok remanens hőteljesítményének változása a leállítás után eltelt idő függvényében Ok: a hasadványok radioaktivitása Japánban 1 óra múlva érkezett a 10 m -es cunami, mely tönkretette a hűtőrendszert. Megoldás: tengervíz + bór (10-es izotóp neutronelnyelő) Dia 16 A csernobili baleset okai és lefolyása 1986. április 25. péntek 1.00 óra: Csökkenteni kezdik a reaktor teljesítményét. 13.05: 1,6 GW a hőteljesítmény, a két turbina közül az egyiket lekapcsolják. 14.00: Lekapcsolják a vészleállító rendszert, amely bóros (B-10 izotóp jó neutronelnyelő) vízzel árasztaná el a reaktort, hogy a neutronok elnyelése által megszakítsa a láncreakciót. Az operátorok akarják kizárólagosan kezelni a reaktort. Dia 17 14.05: Az energia-felügyelet váratlanul további elektromos teljesítményt kér a hálózatba. Megszüntetik a teljesítmény további csökkentését és 0,5 GW-ot juttatnak a hálózatba. (A reaktor teljesítménye egyébként 1 GW.) 23.10: Az operátor engedélyt kap a reaktor leállítására, elkezdi csökkenteni a teljesítményt. Szombat 0.28: Lekapcsolják a neutronsűrűség lokális ellenőrzését, így a biztonsági automatika csak globális szabályozást szolgáltat. (Az ilyen típusú reaktorokban a neutronsűrűség elég nagy eltéréseket mutathat a hely függvényében.) Továbbá szabályellenesen felfokozzák a vízáramlás sebességét a megengedett maximális érték fölé, így annak nincs ideje lehűlni és hőmérséklete e miatt megközelíti a forráspontot. A reaktorban instabilitás jelei mutatkoznak, teljesítménye hirtelen 0.03 GW-ra esik le. Dia 18 1.07: A reaktor 0.2 GW hőteljesítményen stabilizálódik, mérséklik a hűtővíz áramoltatását. 1.22: A neutronelnyelő rudak magasan ki vannak húzva, mivel az üzem során az urán hasadásakor, illetve a hasadványok további bomlása során elég sok Xe-135 izotóp is keletkezik, mely elnyeli a neutronokat. Az erősen xenonmérgezett reaktor instabil állapotú, mivel ha megugrik hirtelen a neutronsűrűség, az eltünteti ezt a mérget, így a neutronsokszorozás megnő. Ez viszont pozitív visszacsatolást jelent. Ha a neutronelnyelő rudak magasan ki vannak húzva, akkor leesésükhöz hosszabb idő szükséges, mint a reaktor reakcióideje a pozitív visszacsatolással szemben. Xenonmérgezett reaktorban tilos mindenféle kísérletet végezni! Dia 19 A xenon, mint reaktorméreg A Xe-135 nagyon jó neutron elnyelő, ezért nevezik reaktorméregnek. Oka: a neutronok száma 81, majdnem mágikus (82). - A neutronelnyelés során keletkező Xe-136 gyakorlatilag stabil (a természetes előfordulás 8,9%-a). - A Xe-135 T = 9,1 óra felezési idővel Cs- 135-re bomlik. Dia 20 1.23.04: Elkezdik a kísérletet és kikapcsolják a vészleállítási automatikát. 1.23.20: Emelkedik a hőmérséklet. A vészleállítási automatika a szabályzórudak beejtésével leállítaná a reaktort, de azt már előbb kikapcsolták. 1.23.21: A szabályzórudakat kézi vezérléssel lefelé mozgatják, de lassan. Az alsó része ráadásul grafitból készült és amint az behatol a reaktorba, vizet szorít ki. A víz kis mértékben ugyan, de elnyeli a neutronokat, a grafit azonban nem. Így a sokszorozási tényező egy kicsit emelkedik. Dia 21 Szabályzó rudak Dia 22 11.23.31: Lokálisan gyorsan növekszik a neutronsűrűség, azonban a lokális ellenőrző rendszert már előzőleg kikapcsolták. 1.23.40: Fél perc alatt 0,32 GW-ra növekedett a hőteljesítmény, ezért az operátor a vészleállítás mellett dönt. Dia 23 1.23.43: A hőteljesítmény 1.4 GW és másodpercenként duplázódik. A reaktor lokálisan kritikussá vált. A hirtelen felmelegedés folytán a szabályzórudak elgörbülnek, így nem érnek le a reaktor aljára. 1.23.45: A hőteljesítmény 3 GW, a reaktor globálisan megszaladt. 1.23.46: A hűtővíz elforr, a neutronsokszorozás tovább fokozódik. 1.23.47: Az urán fűtőelemek felrepednek a magas hőmérséklet miatt, leáll a láncreakció. 1.23.48: Felrepednek a vízvezetékcsövek. Dia 24 1.23.49: Kinyílik a reaktor belseje, a víz forrása termikus robbanást okoz. 1.24: Kémiai reakciók indulnak be: Japán Az első robbanás Továbbá a külső levegővel keveredve bekövetkezik a második robbanás: Japán Mivel a reaktor nem volt biztonsági épületbe zárva, a robbanás következtében beomlik a tetőszerkezet, radioaktivitás kerül a levegőbe. 3000 tonnás reaktorfedél 50m magasra repül, majd vissza. Dia 25 április 26 - május 5. Az épületben keletkező tüzet hamar eloltják, de a felnyílt reaktorban a grafit mind nagyobb részére terjed ki a tűz. A füsttel a légkörbe kerül minden illékony hasadási termék. A baleset következtében főleg a következő hasadási termékek kerülnek ki: számos rövid felezési idejű, mint Te-132, I-131, Ba-140, La-140, és Cs-136, I-132 Japánban jódtablettákat adtak + azonnali megelőző kitelepítés!!! melyek azóta már gyakorlatilag lebomlottak. Ma a Cs-137 a jelentős, melynek felezési ideje csaknem 30 év, de ezen izotóp által kisugárzott gammasugárzás energiája szerencsére csekély. május 5. Elfojtják a tüzet, a reaktort homokkal, ólommal takarják le. Gyakorlatilag megszűnik a radioaktivitás kiáramlása. Dia 26 A baleset hétvégén, hajnalban történt, s nem adtak ki megfelelő tájékoztatót. A balesetet épülettűzként értelmezték. A lakosság kitelepítése, kb. 350 ezer ember, és későn indult meg. Nem következett volna be a baleset, ha az akkor meglévő és üzemképes biztonsági rendszereket nem helyezik üzemen kívül! Dia 27 Dia 28 Nukleáris eseményskála ( INES - International Nuclear Event Scale) 7. Nagyon súlyos baleset Csernobil 1986. 6. Súlyos baleset Reprocesszáló üzem, Oroszország, 1957. 5. Telephelyen kívüli hatás zónaolvadás Windscale reaktor Anglia 1957. TMI-2, USA 1979. Tokai Mura, Japán 1999. Fukushima Daiichi 1,2,3 4. Telephelyen kívül nincs hatása Japán 2011. Windscale reprocesszáló üzem, Anglia 1973. 3. Súlyos üzemzavar Paks 2003. Fukushima Daiichi 4 Fukushima Daini 1,2,4 2.Üzemzavar 1.Rendellenesség 0. Dia 29 Dia 30 Dia 31 Dia 32 Dia 33 Fukushima-Daiichi 1. blokk robbanótetős megoldás Dia 34 Dia 35 Mi a robbanótető és mik az előnyei? Ha egy robbanásveszélyes helyet erős tetővel fednénk le, akkor a robbanás nem csak felfelé, hanem oldalirányban is hatna, ezért az oldalfalak is megsérülnének, sőt az egész építmény is összedőlhetne. Ez az amit leginkább el szeretnénk kerülni. A robbanásveszélyes ipari üzemeket, berendezéseket ezért úgy tervezik, ahol robbanás elvileg üzemzavar esetén lejátszódhat, hogy a robbanás hatására a tetőn könnyen nyíló, hasadó-nyíló felületek képződjenek, amelyen a robbanás energiáját képesek elvezetni, a tartály, épület, berendezés stb. komolyabb károsodása, teljes tönkremenetele nélkül. A japán atomerőműnél is ezt az elvet alkalmazták, amikor a reaktorcsarnokot nem erős betonfalakkal burkolták körbe, hanem acélvázra erősítettek fel a fém burkolólemezeket, amelyek a robbanás hatására lerepültek és megakadályozták, hogy a reaktortér megsérüljön. Ez az 1. számú blokk esetében megmentette az aktív zónát tartalmazó épületrész sérülését. Dia 36 Az események 2011. március 11. földrengés. Onagawa kisebb tűz, melyet eloltottak. Fukusgima Daini 4 blokkjából a védőépületben lévő levegő és gőz keverék egy részét kiengedik, lakosság kitelepítése. Fukushima Daiichi 6 reaktorából csak 1-3. működött, melyek a földrengés hatására rendben leálltak. A reaktorok hűtést végző dízelgenerátorok 1 óra múlva megsérülnek az érkező cunami hatására. A telephely leszakadt a villamos hálózatról. Csak 9 órával később érkezik 4 darab mobil dízelgenerátor, majd továbbiak. A hűtést tengervízzel végzik, melybe bórsavat is tettek. A lakosságot kitelepítik 20 km-es körzetben. Magasabb jód és cézium aktivitás arra utal, hogy megsérültek az üzemanyagpálcák, esetleg zónaolvadás történt. Dia 37 A reaktor aktív zónájának 1-2 m-es része vízhűtés nélkül maradhatott, az üzemanyag kb. 1300 fokra hevülhetett, mely miatt a cirkónium reakcióba lépve a vízgőzzel hidrogén keletkezett. Nőtt a nyomás, ezért a hidrogén-vízgőz keverék lefúvatása mellett döntöttek. Az 1. és a 3. blokk ez a keverék a levegő oxigénjével keveredve berobbant. 14 dolgozó megsérült. Ebben elvileg kiégett kazetták is megsérülhettek. A 2. blokk esetében a dízelgenerátorok tüzelőolaja elfogyott, a zóna így 2 órára száraz lehetett. A robbanás itt nagyobb volt. A reaktortérbe ezek után nitrogént nyomtak be, hogy az esetlegesen keletkező hidrogénnel ne lépjen reakcióba. A 4. blokkban is hűtési problémák léptek fel, mely éppen le volt állítva és üzemanyaga ki volt pakolva a pihentető tartályba. Dia 38 A reaktorcsarnok, a robbanás Dia 39 Fukushima 4. Az összes üzemanyag a pihentető- medencében volt! Dia 40 A sugárzási szint alakulása Dia 41 Lehetséges hiányosságok, hibák Japánban Kétkörös vízrendszer helyett csak egy (Paks primer - szekunder). A pihentető medence elhelyezése, Pakson ez egyben van, nem pedig jóval magasabban. A képződő gázok kibocsátása pl. hidrogén kármentőtartályba, vagy fákjázni (elégetni), fokozatosan kiengedni puffer-tartályba és utána elégetni (pl. finomítóknál). Nem ennyire közel építeni a tengerhez. Kommunikáció hiányosságai (elektromos rendszer sérülése). Külön át kell gondolni, hogyha egy helyen kiiktatunk, akkor abszolút sérülékeny lesz az egész, dízelgenerátorok - cunami. Több helyen, több tartalék dízelolaj-tartályok elhelyezése. Mobil dízelgenerátorok gyors beszállítási lehetősége. De a természeti erők extrém mértékűek voltak! A robbanótetők jól működtek! Dia 42 A hidrogén berobbanása a tárolómedencékben Dia 43 A sajtó Dia 44 Rövid összefoglaló a Japán nukleáris balesetekről A kibocsátott radioaktivitás a földrajzi távolság miatt Magyarországra (Európába) nem jut el. Az esemény nem vezethet "Csernobili típusú" katasztrófához! Japánban nincsen alternatívája a nukleáris áramtermelésnek. Az erőművek nagyobb földrengésre és cunamira is tervezettek, mint az európaiak. Dia 45 A csernobili baleset következményei, és várható következményei Az elhárítási munkálatokban 800 ezer fő vett részt! Közvetlen haláleset: 50 fő. Pajzsmirigy megbetegedések száma: 4000 fő, ebből 9 halál. Várható halálesetek becslése (leukémia-, pajzsmirigyrák): 4000 fő. Hány embert érintett: 7 millió. Pszichikai, mentális problémák jelentkezése (információhiány, kitelepítések, túlzások stb.). Hazánkban nincs statisztikailag kimutatható probléma. Dia 46 Dia 47 Dia 48 Hogyan tovább? Jelenleg 436 atomerőmű működik 30 országban. Dia 49 A nukleáris energia részesedése az elektromos energia előállításából Dia 50 A működő atomerőművek kora (2009. márciusi adatok) Dia 51 Élettartam meghosszabítások, Paksi blokkoknál is Már épülő atomerőművek: USA -31 China -25 Japan -9 Russia -6 Korea -5 Tervezik (60 ország): Emirátusok Afrika 20 Latin Amerika 12 Ázsia 20 Európa 9 Kérdések Dia 52 Dia 53 Kék: működő, lila: tervezi Dia 54 Atombomba? A hadviselés új formái? A natanzi IR-1 és IR-2 centrifugákat látogat Mahmud Ahmadinezsád 2008-ban (8000 darab). 315-ös károkozó algoritmust vagy támadó kód, mely a centrifugák szabályozásába avatkozik be. Nem kell lebombázni! 164 elem Dia 55 Szakmai civil szervezetek - Magyar Nukleáris Társaság Az Európai Nukleáris Társaság (ENS) tagja - Women in Nuclear Magyarország WIN Hungary a WIN Global és a WIN Europe alapító tagja Célkitűzés: nukleáris kultúra terjesztése, a lakosság korrekt informálása, oktatás Szilárd Leó Verseny, Nukleáris Tábor Dia 56 Dia 57 Dia 58 Célkitűzések Célkitűzéseink szerint a reaktorfizika, a termohidraulika, a fúziós technológia, az üzemeltetés és a hatósági szabályozás mellett a radiokémia, a sugárvédelem, a nukleáris technika elemeinek közép és felsőfokú oktatása, és a radioaktív hulladékkezelés területéről érkező cikkeket is közreadunk. Bízunk benne, hogy a tapasztalt tudósgeneráció mellett a fiatalok írásait is rendszeresen olvashatjuk oldalainkon. A színvonal emelését szolgálja a cikkek lektorálása a szakterület hazai képviselőivel. Dia 59 Csoportmunka témakörei Milyen tevékenységekhez használunk fel energiát? Milyen forrásokból fedeznék a jövő energiaszükségletét? Milyen arányban? Különböző energiaforrások felhasználásának előnyei hátrányai? Hogyan lehet takarékoskodni az energiával? Milyen módon teszik ezt a hétköznapokban? Dia 60 Köszönöm a figyelmet!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radnóti Katalin: A nukleáris technikával kapcsolatos gondolkodás múltja, jelen, jövője
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 60
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x574 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet