D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0101_0220_pix_Oldal_41_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Meteorológiai Intézet új épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Meteorológiai Intézet új épülete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A múzeum
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Jelfy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1863-1945
V I A F I d : 283631013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 10. sz. (1911. március 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Meteorológia
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : meteorológiai intézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : meteorológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földmágnesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatóintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudományos intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1911
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Meteorológiai Intézet új épülete. - Jelfy Gyula felvétele.
A múzeum.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új palota hatalmas, kétemeletes modern épület. Bejáratát stilizált meteorológiai jelzések ékítik. Földszintjén balról van a nemsokára megnyíló csillagászati és meteorológiai múzeum, jobbról a könyvtárhelyiségek és a vendégszobák. Az első emeleten az igazgató és az aligazgató dolgozószobái, a laboratóriumok, a tanácsterem és az elnöki igtató. A má­sodik emeleten foglalnak helyet a prognózis osztály, a klimatológiai, a zivatar, az ombrometriai és a regisztráló osztályok. A manzarton gyönyörű fotografáló helyiségeket találunk. A megfigyelő-toronyban a regisztráló műszerek számára két helyiséget rendeztek be. A torony terraszán állítják fel a széljelző, a napfénytartam- és a napsugárzás-mérő műszereket. Itt végzik a pilot ballon megfigyeléseket és egyéb specziális észleléseket. Végül az alagsorban találjuk a hatalmas mechanikai műhelyt és a raktárakat.
Az épület egyéb részei lakásokul szolgálnak. Van még azután egy kis műszerparkja is, a hol a legszükségesebb megfigyelő-műszerek találnak elhelyezést.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. március 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: Az Országos M. Kir. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet új palotája Budán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jelfy Gyula: A Meteorológiai Intézet új épületének észlelő tornya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1554x1154 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna