D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0221_0352_pix_Oldal_17_kep_0002a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Grafikusok, aquarell- és pasztellfestők kiállítása a Nemzeti Szalonban
B e s o r o l á s i   c í m : Grafikusok, aquarell- és pasztellfestők kiállítása a Nemzeti Szalonban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A "Stand"-on
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Szines rajz
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Szmrecsányi
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1875-1954
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 13. sz. (1911. március 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nemzeti Szalon
M i n ő s í t ő : Intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Grafikusok, aquarell- és pasztellfestők kiállítása a Nemzeti Szalonban.
Szmrecsányi Ödön: A "Stand"-on. (Szines rajz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szmrecsányi Ödön, művésznevén Pajtás (Kassa, 1875. nov. 27. - Bp., 1954. jan. 4.) grafikus. Katonaisk.-ba járt, sokkal jobban érdekelte azonban a rajzolás. 1900 körül jelentek még a katonaélettel foglalkozó első karikatúrái. Apósa, Lechner Ödön révén még közelebb került a művészethez. 1906-ban kilépett a katonaságtól, s ezután csak rajzolással foglalkozott. Drezdai, müncheni, párizsi tanulmányutak után 1910-ben hazajött, s ettől kezdve állandóan szerepelt kiállításokon. A katonai életből vett szatirikus, színes rajzai igen népszerűek voltak. Szőnyegtervezéssel és reklámgrafikával foglalkozott. 1952-ben Móra Ferenc Didergő király c. művét illusztrálta.
(Forrás: http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC14240/15188.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Góth Móricz: Grafikusok, aquarell- és pasztellfestők kiállítása a Nemzeti Szalonban : Zongorázó hölgy. Tempera
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1788x1229 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna