D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0353_0472_pix_Oldal_27_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Tudományos Akadémia új tagjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-08-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 20. sz. (1911. május 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műfordítás
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pekár Gyula (1867-1937)
V I A F I d : 2057726
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ambrus Zoltán (1861-1932)
V I A F I d : 49239294
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vikár Béla (1859-1945)
V I A F I d : 136201
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Divald Kornél (1872-1931)
V I A F I d : 35342577
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bódiss Jusztin János (1861-1921)
V I A F I d : 88604340
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schmidt József (1868-1933)
V I A F I d : 30657937
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Láng Nándor (1871-1952)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Harkányi Béla (1869-1932)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Richter Aladár (1868-1927)
V I A F I d : 67245636
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bánki Donát (1859-1922)
V I A F I d : 47543118
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Tudományos Akadémia új tagjai.
Pekár Gyula. Ambrus Zoltán. Vikár Béla. Divald Kornél. Bódiss Jusztin.
Schmidt József. Láng Nándor. Báró Harkányi Béla. Richter Aladár. Bánki Donát.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rozsnyói Pekár Gyula (Debrecen, 1867. november 8. - Budapest, 1937. augusztus 19.) író, újságíró, országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1920-tól 1936-ig a Petőfi Társaság elnöke. Pekár Imre fia.
Ambrus Zoltán (Debrecen, 1861. február 22. - Budapest, 1932. február 28.) magyar író, kritikus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Vikár Béla (Hetes, 1859. április 1. - Dunavecse, 1945. szeptember 22.) magyar etnográfus, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A Kalevala műfordítója.
Bódiss Jusztin János (Törje, 1863. november 18. - Komárom, 1921. július 31.) bencés pap, egyházi író, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1911).
Divald Kornél (álneve: Tarczai György, Eperjes, 1872. május 21. - Budapest, 1931. március 24.) művészettörténész, muzeológus, műemlék-topográfus; író, műkritikus, fotográfus, az MTA levelező tagja.
Schmidt József (Vác, 1868. december 24. - Budapest, 1933. október 1.) indogermanista, nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1911).
Láng Nándor (Deliblát, 1871. január 3. - Budapest, 1952. március 17.) régész, művészettörténész, klasszika-filológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes, majd tiszteleti tagja. A római kori Pannonia képzőművészeti és kultikus emlékeinek kiváló ismerője, az ókori görög művészet elismert kutatója volt. 1914-től 1932-ig vezette a debreceni egyetem latin klasszika-filológiai tanszékét.
Taktaharkányi báró Harkányi Béla Fülöp (Pest, 1869. április 11. - Budapest, 1932. január 23.) csillagász, matematikus, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, az ógyallai Magyar Királyi Asztrofizikai Obszervatórium főobszervátora.
Richter Aladár (Rimaszombat, 1868. január 5. - Budapest, 1927. június 11.) botanikus, egyetemi tanár, 1911-től a MTA levelező tagja.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáll Ferenc: Bánki Donát
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ambrus Zoltán ismeretlen képe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pekár Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3098x1849 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna