D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0833_0960_pix_Oldal_46_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A gombos-erdődi új vasúti Duna-híd
B e s o r o l á s i   c í m : Gombos-erdődi új vasúti Duna-híd
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az új híd, mellette a régi gőzkomp
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-12-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 58. évf. 46. sz. (1911. november 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : komp
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gombos
G e o N a m e s I d : 3203822
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdőd
G e o N a m e s I d : 3200884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A gombos-erdődi új vasúti Duna-híd. - Varga Lajos fölvételei.
Az új híd, mellette a régi gőzkomp.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A hídnak teljes hoszsza a két hídfő között 600 méter és a hidpillérek egymástól 100-100 méter távolságra vannak s ezen nyilasokat 6 egyenlő, sarló alakú főtartókkal biró vasszerkezet hidalja át. A vasszerkezet alsó éle a legmagasabb vízállásnál 6 1/2 méternyire van a Duna viz szine felett, úgy hogy a hajónak rendes vizállás mellett kéményeiket sem kell leereszteniök.
A vasszerkezet összes súlya 3 1/2 millió kilogramm, 8 anyagát a vajdahunyadi nagy olvasztókból kikerült vasból a diósgyőri és zolyombrézói állami vas- és aczélgyár állította elő, honnan azt megmunkálás végett a m. kir. államvasutak gépgyárába szállították.
A komptest egy 62 méter hosszú és 10 méter széles, erős fedélzetű vasponton, melyre 6-9 vasúti kocsit lehet egy parti vágányon beljebb vagy kiljebb tolható ékalakú hid segélyével rátolni s azután a kompon elhelyezett gőzpép és sodrony vonókötél segélyével húzza át önmagát egyik partról a másikra. A két part között kifeszített erős aczél sodronyból a font vezérkötél pedig megakadályozza, hogy a viz árja a kompot irányától eltéríthesse. A komp útja a Dunán a vizállás szerint 8 - 12 perczig tartott, azonban az összekapcsolással és a kiegyensúlyozással együtt a vasúti kocsik átszállítása körülbelül félórát vett igénybe.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. november 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga Lajos: A gombos-erdődi új vasúti Duna-híd: A híd látképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2508x1757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna