D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 0001_0100_pix_Oldal_24_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A béke-delegátusok a londoni lordmayor által tiszteletükre adott ebéden
B e s o r o l á s i   c í m : Béke-delegátusok a londoni lordmayor által tiszteletükre adott ebéden
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 60. évf. 3. sz. (1913. január 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Brittain, Harry (1873-1974)
V I A F I d : 22513711
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Malcolm, Neill (1869-1953)
V I A F I d : 66328948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Salih Hulusi (1864-1939)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Danglis, Panagiotis (1853-1924)
V I A F I d : 310509191
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Skouloudēs, Stephanos (1838-1928)
V I A F I d : 39274581
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mijušković, Lazar (1867-1936)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Venizélos, Eleuthérios (1864-1936)
V I A F I d : 30333252
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vansittart Bowater, Thomas (1862-1938)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Nikolić, Andra (1853-1918)
V I A F I d : 306230967
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vesnić, Milenko (1863-1921)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Madzharov, Mikhail Ivanov (1854-1944)
V I A F I d : 74126719
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Osman Nizami (pasa) (1856-1939)
V I A F I d : 305356191
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Paprikov, Stefan (1858-1920)
V I A F I d : 183620143
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gennádios, Ioánnis (1844-1932)
V I A F I d : 68921302
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Politis, Nicolas (1872-1942)
V I A F I d : 24738742
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : MacKay, Donald James (1839-1921)
V I A F I d : 64377737
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1913
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Egyesült Királyság
G e o N a m e s I d : 2635167
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A béke-delegátusok a londoni lordmayor által tiszteletükre adott ebéden.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brittain, Harry (1873-1974);
Malcolm, Neill (1869-1953);
Salih Hulusi (1864-1939);
Danglis, Panagiotis (1853-1924);
Skouloudēs, Stephanos (1838-1928);
Mijušković, Lazar (1867-1936);
Venizélos, Eleuthérios (1864-1936);
Vansittart Bowater, Thomas (1862-1938);
Nikolić, Andra (1853-1918);
Vesnić, Milenko (1863-1921);
Madzharov, Mikhail Ivanov (1854-1944);
Osman Nizami (pasa) (1856-1939);
Paprikov, Stefan (1858-1920);
Gennádios, Ioánnis (1844-1932);
Politis, Nicolas (1872-1942);
MacKay, Donald James (1839-1921);
Probyn, Clifford (1842-1918);
Charnwood, Godfrey Rathbone Benson (1864-1945);
Vojnović, Lujo (1864-1951);
Popovitch, Yovo;
Streit, Georgios (1868-1948);
Bojović, Petar (1858-1945);
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A delegátusok az Adrián
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2549x1453 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna