D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : theatremuseummiskolc_01.jpg
C Í M 
F ő c í m : TheatreMuseumMiskolc [Színháztörténeti és Színészmúzeum, Miskolc]
B e s o r o l á s i   c í m : TheatreMuseumMiskolc [Színháztörténeti és Színészmúzeum, Miskolc]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Szalax
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-06-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikimedia Commons.ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : GNU Free Documentation License
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szolnok
G e o N a m e s I d : 715126
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum 1996-ban jött létre a Miskolci Nemzeti Színház épületének szomszédságában, a Déryné utca 3. szám alatt. A Színészmúzeum gondolata Gyarmathy Ferenc miskolci színművész fejében fordult meg először. A színész az 1980-as évektől gyűjtögette a miskolci színházhoz kapcsolódó emlékeket, a kollégák relikviáit, és ezt szánta a tervezett múzeum magjának. A múzeum Gyarmathy Ferenc és az általa alapított Színész Emlékház Egyesület szervező munkájának eredménye révén 1996. október 22-én nyílhatott meg a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum színháztörténeti gyűjteményeként. A kiállítási anyagot a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Levéltár is fontos dokumentumokkal gazdagította.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Színháztörténeti és Színészmúzeum
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 995x681 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Szabados Dorottya
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer