D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szaz_ev_0374a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Láz
B e s o r o l á s i   c í m : Láz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Márk Lajostól
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Márk
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1867-1942
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Száz év a magyar művészet történetéből
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Száz év a magyar művészet történetéből : 1800-1900 : festészet, szobrászat
S z e r z ő : Szana Tamás
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1901
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : láz
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betegség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hallucináció
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Láz
Márk Lajostól.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Márk Lajos festő, grafikus. Hollósy Simon magániskolájában tanult Münchenben. Később Párizsban, a Julian Akadémián és Budapesten, Benczúr mesteriskolájában, 1897-ben pedig a nagybányai művésztelepen folytatta tanulmányait. Életképeket, majd főként női portrékat festett. Könyvek illusztrálásával és plakátkészítéssel is foglalkozott. Észak-Amerikában élt 1910-1921 között. Csoportos tárlatokon szerepelt több amerikai nagyvárosban. Hazai kiállításokon 1907-ben és 1908-ban a Nemzeti Szalonban, később 1932-ben az Ernst Múzeumban mutatta be munkáit. 1910-ben New Yorkban, 1923-ban San Franciscóban volt gyűjteményes tárlata. Számos művészeti díjat kapott. Hazai közgyűjteményben a Magyar Nemzeti Galériában található több műve. (Forrás: kieselbach.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A beteg költőt látjuk, kinek izgatott agyveleje a legtarkább alakok nyüzsgő, zsibongó csoportozataival népesíti be a kicsiny szobát. Az ágy lábához vigyorgó Faun telepedett, távolabb misztikus fénytől megvilágított könnyed női alakok úsznak a levegőben s ezek egyike a költő babérkoszorús fejét tartja kezében. A kép magyarázatát az ápolónő szolgáltatja, ki éppen enyhítő italt készít a lázbeteg költő számára. (Forrás: Száz év a magyar művészet történetéből: http://mek.oszk.hu/13700/13750/pdf/13750_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márk Lajos: A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1460x906 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn