D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarorszag_0148.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kezdetsorok III. Bélának az írásbeliségről kiadott okleveléről
B e s o r o l á s i   c í m : Kezdetsorok III. Bélának az írásbeliségről kiadott okleveléről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-01-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : okirat
A   t í p u s   n e v e : kézirat
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország története
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország története
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1911
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T e c h n i k a : kézírás
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oklevél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi oklevél
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Béla (Magyarország: király), III. (114?-1196)
V I A F I d : 45759473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : írásbeliség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 12. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kezdetsorok III. Bélának az írásbeliségről kiadott okleveléről.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Cum ex defectu nat(ur)e humane in memoria(m) reru(m) preteritaru(m) per tempo(rum) succecssus de facili surrepit oblivio, dignu(m) e(st) scrinio supportari et confirmari, q(uo)d inter legitima(s) contractum e(st) p(er)sonas, q(ua)tinus | et scripti confirmati(o)ne, (e)t viro(raam) idoneo(rum) testificatione inviolabilit(er) c(on)stet inconcussum. Q(uo)d ego B(ela) illustrissimus rex Hungarie c(on)sid(er)ans (e)t in fut(ur)um mee regie maiestati precavens, ne aliq(ua) causa in mei | p(re)sentia ventilata, (e)t definita in irritum redigat(ur), necessarium duxi, ut negotium q(uo)dlib(et) in audientia celsitudinis mee discussum scripti testimonio confirmet(ur). Queda(m) v(ero) d(omi)na nomine Froa uxor Marcelli | p(re)positi ad me regem B(elam) venit dicens, q(ui)a proposuerat dare domui hospitali q(u)odda(m) p(re)dium vocatum Zeles, procedente au(tem) temp(o)r(e) illud suu(m) p(ro)prositu(m) mutare illi placuit; habito itaq(ue) sup(er) hoc consilio | … …
D o k u m e n t u m   n y e l v e : latin
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. István oklevelének kezdősorai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2400x469 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna