D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_200_Oldal_19_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuthné és Kossuth Vilma hamvainak sírba tétele Budapesten, a Kerepesi-uti temetőben, márczius 31-én
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuthné és Kossuth Vilma hamvainak sírba tétele Budapesten, a Kerepesi-uti temetőben, márczius 31-én
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Vágó
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1853-1928
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 15. sz. (1894. április 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : temetés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia (1809-1865)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kossuth Vilma (1843-1862)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1894. március 31.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuthné és Kossuth Vilma hamvainak sírba tétele Budapesten, a Kerepesi-uti temetőben, márczius 31-én.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hazai hantok alatt, a kerepesi-úti temetőben aluszszák örök álmukat Kossuth Lajosné Meszlény Teréz és leánya, Kossuth Vilma, a kik harmincz éven át ott porladoztak Genuában, a san-benignói angol temetőben, melyből oly gyönyörű kilátás nyílik a Földközi-tengerre és a Riviéra paradicsom-völgyébe.
A nemzet kegyelete haza hozta e drága hamvakat is, hogy itt pihenjenek Kossuth Lajos mellett, a kiért életükben szivök dobogott. A budapesti temetésen az egész főváros részt vett. A terézvárosi templomból, hol a gyászszertartás lefolyt, nagyszerű gyászmenet kisérte ki a halottakat a kerepesi-úti temetőbe.
A koporsóhoz legközelebb áll Kossuth Ferencz hajadon fővel. Kissé meghajolva kezeit összekulcsolja és imádkozik. Mellette van barátja, Károlyi Gábor gróf, a ki baljával botjára támaszkodik s jobbjában kalapját feje fölé tartja, védelmül a nap heve ellen. Károlyi mellett áll talpig gyászban Ruttkayné Kossuth Lujza, a bánatos matróna, s mellette Kossuth Lajos Tódor, a ki karján Ambrozovicsné Meszlény Ilonát tartja. A háttérben a végtisztességtevő közönség látható."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. április 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth temetése Budapesten : Weinwurm Antal: A gyászmenet eleje, a halottas kocsival, az Erzsébet-körúton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3450x2467 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna