D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 101_200_Oldal_31_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A londoni Watkin-torony
B e s o r o l á s i   c í m : Londoni Watkin-torony
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 16. sz. (1894. április 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : torony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A londoni Watkin-torony. (Magassága 1200 láb.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A torony alakja, miként képünkön látható, lényegesen eltérő lesz az Eiffel-félétől, különösen a lábak és a felhúzó gépek elhelyezése tekintetében. Az eredeti terv szerint a toronynak nyolcz lábúnak kellett volna lenni, tényleg négy lábat építették, de mindenik láb négy-négy darabból áll külön talapzaton. A lábakban lesznek elhelyezve a felhuzó-gépek. Ezek közül kettő az első emeletig (150 láb) halad, kettő azonban egész 900 láb magasságig. Mindenik önálló a többitől s szárnyasgépek hajtják. Az egyes lábak súlya 10 tonna s talapzata 9 láb széles, 7 1/2 láb hosszú s háromnegyed hüvelyk vastag. Gondoskodva van kellőleg, hogy a felhúzó gépek egész biztosan működjenek, és hogy az épület minden része teljesen szilárd maradjon vihar esetén is. Most az építésnél mind a négy láb aljához külön vasútvonalakat építenek, hogy az építő anyagokat könnyebben szállíthassák s ugyan e czélból négy villamos darut használnak, melyek közül azonban csak egy képes 500 lábnál magasabbra hatni.
A teljesen elkészült felhuzó-gépeken naponként 60.000 embert lesznek képesek a tetőre eljuttatni. Különben három nagy emelete lesz az épületnek. Az első emeleten, mely 160 lábnyira van a földszinttől s körülbelül 200 négyzetláb nagyságú, boltok, vendéglők, s más mulatóhelyek és egy nagyobb hangversenyterem lesz. A második emeleten, 500 lábnyi magasságban, ugyanily épületek lesznek, de természetesen kisebb méretekben, mivel a terület itt már jelentékenyen kisebb. A harmadik emeleten lesz postahivatal, telefon-állomás és egy pár más apróbb épület. Jobbra a tetőn elhelyeznek egy csillagvizsgáló-szobát s továbbá a hatalmas villamlámpát, melynek fénye számítások szerint 100 kilométernél jóval távolabb is látható lesz. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1894. április 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi Eiffel-torony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1104x3447 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna