D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-400_Oldal_70_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Feodorovna, III. Sándor czár özvegye
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Feodorovna, III. Sándor czár özvegye
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 45. sz. (1894. november 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mariâ Fedorovna (Oroszország: cárné) (1847-1928)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Moszkva
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Feodorovna, III. Sándor czár özvegye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dániai Mária (Koppenhága, 1847. november 26. - Hvidore, 1928. október 13.), született Mária Zsófia Friderika Dagmar schleswig-holstein-sonderburg-glücksburgi hercegnő. Előbb glücksburgi (1847-1853), majd dán hercegnő (1853-1858), dán királyi hercegnő (1858-1866), orosz nagyhercegné (1866-1881), orosz cárné (1881-1894), orosz anyacárné (1894-1928). A későbbi IX. Keresztély dán király és Lujza hessen-kasseli hercegnő negyedik gyermeke, III. Sándor orosz cár felesége. 1919-ben, egy évvel II. Miklós és családja jekatyerinburgi lemészárlása után elmenekült Oroszországból. 2006. szeptember 28-án végakaratának megfelelően a fia mellé helyezték maradványait, a szentpétervári Péter és Pál-székesegyházba. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A moszkvai koronázás : Mária Feodorovna orosz czárnő koronázási díszben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 531x865 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna